Svenska kyrkan väljer HRM Software för ett modernt och säkert lönesystem

Svenska kyrkansom är en av Sveriges största organisationer, har valt HRM Softwares HR och lönesystem när de satsar på en ny och modern lösning för sina medarbetare. Införandet av den nya lösningen startar under 2021 och avtalet löper över 4 år.

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund och rymmer en rad verksamheter, såväl i Sverige som utomlands. Deras organisation omfattar 23 000 medarbetare i mer än 600 församlingar, pastorat och storpastorat. Efter en noggrann utvärdering valdes HRM Software som leverantör till den nya löneservicetjänsten som Svenska kyrkan skall implementera.

”I vår utvärdering av de system som idag finns på marknaden fann vi att HRM Softwares system var den bästa för oss. Vi bygger nu upp en ny löneservicetjänst där våra krav på en modern och kraftfull lösning är helt i centrum för att kunna ha ett bra erbjudande till våra verksamheter ute i landet. Samtidigt står inte vår verksamhet stilla och med HRM har vi hittat en partner som kan stötta oss vidare i flera år framåt”, säger Pelle Djerf, IT-chef Svenska Kyrkan. 

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för löneområdet till Svenska Kyrkan. Lösningen kommer bland annat att innehålla funktioner som lönehantering, lönerevision, tid, resa/utlägg och drift. Den nya lönetjänsten beräknas vara i drift 2022.

”HRM är väldigt stolta över förtroendet Svenska kyrkan ger oss genom att välja HRM plattformen för att erbjuda och leverera en professionell och effektiv lönetjänst till sin verksamhet”, säger Christian Myhrberg, VD HRM Software. 

”Med vårt mobilitetsfokus för chefer och medarbetare, höga automatiseringsgrad och öppna plattform erbjuder vi något nytt för de stora företag/organisationer som behöver ta nästa kliv i sin digitaliseringsresa”, avslutar Christian.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se