Coronaviruset

Just nupågår ett utbrott av Coronaviruset Covid-19 runt om i världen, men med störst risk för smitta i Kina, Iran, Sydkorea, norra Italien och Tyrolen (Österrike). Flera fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. De allra flesta bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige. Risken för allmän smittspridning i Sverige har höjts och bedöms nu som mycket hög.

Viruset kan orsaka feber, luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom av viruset har främst drabbat äldre och de med bakomliggandesjukdomar.

Influensavirus smittar med de droppar som uppstår när en person andas, hostar eller nyser. Virus kan överföras från person till person som direkt eller indirekt dropp- och kontaktsmitta.

Enligt WHO bedöms risken att viruset kan spridas genom föremål som osannolik. Tidigare utbrott av liknande virus visar att smittan sker från sjuka människor och inte genom paket eller postförsändelser.

Vi rekommenderar därför att förhindra och begränsa smitta genom att;

 • Hålla god handhygien: tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta och tillräckligt länge (minst 20 sek per tvätt), använd handdesinfektion om tvättmöjligheter saknas.
 • Host- och nysetikett – nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Undvik att röra vid ansikte eller ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Stanna hemma vid sjukdomssymptom
 • Undvik resor till områden där viruset har stor spridning – följ Utrikesdepartementets rekommendationer.

Resor

Med anledning av Coronavirusets spridning så är det viktigt att vi skärper våra resepolicys. Till exempel genom begränsning av tjänsteresor, begränsning av besök från leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Följande gäller avseende resor;

 • Följ Utrikesdepartementets (UD) avrådan från resor till de länder och områden där influensautbrott är etablerat och utbrett.
 • Begränsa icke nödvändiga tjänsteresor. Ta ställning från fall till fall gällande de resor som är inplanerade.
 • Begränsa även besök från leverantörer, kunder och andra samarbetspartners som befunnit sig i riskområden.
 • Uppmana era medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens och UD’s rekommendationer avseende privat resande.
 • Om en medarbetare väljer att åka till ett av de länder som UD gett en formell reseavrådan om, så skall medarbetaren ansöka om semester även infattande de två veckors karenstid som krävs.
 • De medarbetare som i privata resor besökt smittdrabbade områden uppmanas vid hemkomst ta kontakt med närmsta chef och HR-avdelningen för en gemensam bedömning om tidpunkt för återgång i arbete.
 • De medarbetare, som planerar en utlandsresa, skall meddela sin närmaste chef detta (resmål samt tidpunkt för av- och hemresa).
 • Medarbetare som planerar utlandsresa under de närmsta månaderna meddelar närmsta chef samt HR om resmål och tidpunkt för av- och hemresa.

Vid hemkomst efter resa

Vid hemkomst från utlandsresor skall våra medarbetare ta kontakt med närmaste chef för en gemensam bedömning av tidpunkt för återgång i arbete.

De medarbetare som har symptom (luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber) och har vistats i ett riskområde skall sjukanmäla sig och stannar hemma. Medarbetaren ska enligt smittskyddslagen kontakta vården, lämpligtvis via Vårdguiden 1177 för rådgivning.

En medarbetare som inte har några symptom men har varit i ett riskområde kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Medarbetaren måste då kontakta vården för ett läkarintyg som bedömer att medarbetaren riskerar att vara smittbärare.

Vid sjukdom

Vid eventuell sjukdom gäller följande hantering;

 • Stanna hemma vid följande sjukdomssymptom; luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär och/eller feber
 • Kontakta närmaste chef för värdering huruvida hemarbete fungerar
 • Vid sjukdom inom familjen, kontakta närmaste chef för värdering av situationen

Folkhälsomyndigheten

Vi följer utvecklingen noga och understryker vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. WHO klassar nu Covid-19 som en pandemi, vilket innebär att de bedömer att viruset nu finns i alla världsdelar och med stor sannolikhet kommer att drabba alla världens länder.

Det är viktigt att vara uppmärksam på den information och de rekommendationer som ges om förutsättningarna skulle ändras och smittspridningen ökar ytterligare. Vi kommer att uppdatera information på denna sida vid behov. Håll er också gärna uppdaterade på www.folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad 2020-03-12

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se