Dizparc

Dizparc erbjudertjänster inom IT. Genom ett gediget verksamhetskunnande i kombination med kunskap om nya tekniska lösningar hjälper man kunderna att ta nästa steg i sin digitala utveckling.

Dizparc vill sätta digitaliseringen på agendan för små- och medelstora företag och organisationer, och genom affärsstödjande IT-lösningar, bidra till våra kunders affärsutveckling i digitala kanaler. Dizparc är ett kundnära företag, vi skall förstå våra kunders verksamheter och finnas nära dem geografisk för att kunna bidra till deras utveckling på bästa sätt. Genom att kombinera ett gediget verksamhetskunnande med de möjligheter som finns inom IT och digitalisering, skapas lösningar som bidrar positivt till våra kunders utveckling. Bolaget är verksamt inom områdena affärsutveckling, lösningsområden som t.ex. BI, ERP, applikationer samt moln/infrastruktur.

”I Huset invest har dizparc en långsiktig ägare, deras syn på företagande och värderingar stämmer väl överens med Dizparc. Huset invests nätverk, kompetens och erfarenhet kommer att bidra positivt till dizparcs fortsatt utveckling.”, Andreas Blåeldh, koncernchef dizparc

Besök företagets hemsida
Niklas Ekblad VD 073 088 89 76 niklas.ekblad@husetinvest.se