HR-STRATEG

HR-strateg ären totalleverantör av HR-tjänster som skapar verklig skillnad för medarbetare och ledare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en framgångsfaktor för dagens och morgondagens företag.

HR-STRATEG erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR perspektiv. Våra insatser bidrar till att stärka arbetsgivarens attraktionskraft vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet

Besök företagets hemsida