HRM Software AB

På HRMhar man ett enda fokus: Att stötta sina kunder så att deras vardag med lön och HR blir så enkel som möjligt.

HRM har utvecklat en mycket modern och användarvänlig programvara för hantera allt från löneutbetalningar till att ge företagsledningar i stora företag och organisationer heltäckande information och beslutsunderlag kring företagets viktigaste resurs, personalen.

Besök företagets hemsida