Integritetspolicy

I debolag där Huset invest är huvudägare verkar vi aktivt genom styrelsearbete och är genom våra styrelserepresentanter driva i, och har höga förväntningar på, bolagets hållbara utveckling.

Detta omfattar att bolagen systematiskt skall arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan, öka resurseffektiviseringen, bidra till goda arbetsförhållanden, arbeta mot korruption och oetiskt affärsuppträdande samt arbeta för jämställdhetsarbete på alla nivåer i företagen.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) infördes i maj 2018 och ett skydd för dig som privatperson i hur vi hanterar persondata.

Varje bolag inom Huset invest är personuppgiftsansvarig för dess egen behandling. Huset invest har upprättat en integritetspolicy som gäller för bolaget och är vägledande för alla innehav. Innehaven kan behandla personuppgifter i högre omfattning och av annan karaktär än Huset invest och kan därmed ha behov av en annorlunda och/eller mer omfattande policy.