Hur arbetar vi med våra innehav?

Huset investär en aktiv ägare i sina innehav. Arbetet bedrivs genom såväl coaching samt genom en aktiv styrelserepresentation.

Styrelsearbetet utgör en plattform för värdeskapande i innehaven. Oavsett ägarandel tillämpas ett strukturerat arbetssätt för styrelsearbete. Tack var Huset invests kompetens, erfarenheter och nätverk kan företaget överföra kunskap och därmed medverka till att utveckla innehaven.

Parallellt med styrelsearbetet etableras en coachstruktur som anpassas till Huset invests ägarandel samt i vilken utvecklingsfas som innehavet befinner sig.

Vi tillför våra innehav kompetens inom

  • Strategisk- och affärsutveckling
  • Ledarskap- och teamutveckling
  • Affärsplaneringskompetens
  • Nätverk
  • Tillförande av kapital
  • Identifiering av potentiella kompletterande förvärv
  • Förvärvs- och integrationskompetens

Våra innehav