Vi får företag och människor att växa och utvecklas

Huset invest investerar

i entreprenörsdrivnatillväxtorienterade företag. Vi har en långsiktig syn på ägandet i våra innehav och utvecklas tillsammans med våra innehav över tid.

Vi investerar främst

i verksamhetermed god utvecklingspotential, som verkar på marknader med stora tillväxtutsikter. Vi är hel- eller delägare i våra innehav. Oavsett ägandeandel verkar Huset invest som en aktiv ägare i bolagen.

Vi tar en aktiv roll

i samhällsbyggandetoch tar ett aktivt samhällsanansvar. Vi verkar och styr med utgångspunkt från ett entreprenöriellt synsätt och vi värnar om entreprenörskapet.