Vår kultur

Fundamentet i vår verksamhet

Ett genuint intresse av att vara en del av att människor och företag utvecklas är grunden till Huset invests verksamhet.

Vårt synsätt och våra värderingar är grunden för hur vi leder och utvecklar våra bolag. Våra värderingar fungerar som ett fundament för vår verksamhet. Värderingarna är till stöd och hjälp för såväl beslutfattande som för hur vi uppträder mot kunder, medarbetare och samarbetspartners. Starka och tydliga värderingar, som guidar i varje beslut, varje dag, minskar behovet av ett regelverk som kan verka begränsande och ökar snabbheten i beslut och genomförande, samtidigt som de fungerar som en kompass som visar oss riktningen framåt.

”Kortsiktiga vinster får aldrig ske på bekostnad av det som är långsiktigt rätt för såväl Huset invest som dess entreprenörer och företag”, säger Niclas Ekblad, VD Huset invest.

Huset invests bolag leds alla av entreprenörer med en drivkraft att tillsammans med Huset utveckla och påverka bolagens utveckling. Att genom ett tydligt ansvar, men med stor frihet få möjligheten att utveckla ett bolag bygger och utvecklar människor bygger stolthet. Att se glädjen i våra entreprenörers ögon är en av våra främsta drivkrafter.

Det är också vår tro att genom att utveckla människor och företag bidrar vi också till utvecklingen av samhället i stort, något som är viktigt för oss. Vi är sprungna ur den småländska myllan och har rötterna fast förankrade i Jönköpingsregionen, och då är det viktigt att kunna vara med och bidra till den plats man verkar på över tid. Skall man verka på en lokal marknad blir relationer än viktigare, och vi tror att starka relationer över tid bygger förutsättningar för långsiktig utveckling av såväl företag som människor och samhälle.

Vår syn på företagande och utveckling lyser igenom i våra värderingar;
Långsiktighet

Med glimten i ögat så brukar vi säga att vi tror på ett ”livslångt” ägande, inte det typiska synsättet för ett investmentbolag kanske. Men så är vi inte heller ett typiskt investmentbolag, vi vet att framgång kan ta tid att nå, och att resan kan vara lika viktig som målet. Med det sagt så är lönsamhet inte oviktigt, men snarare för att det är ett kvitto på att det finns en efterfrågan på de produkter och tjänster vi erbjuder i våra bolag.

Långsiktighet vinner alltid över kortsiktiga vinster vilket innebär att fokuserar på kontinuerlig och ständig förbättring snarare än kortsiktiga vinster.

Kul på jobbet

Tiden vi tillbringar på vårt jobb och tillsammans med våra kollegor är allt annat än försumbar, och då är det viktigt för oss att ha roligt på jobbet. Vi arbetar med stor frihet under ansvar och värdesätter egen drivkraft och viljan att skapa något. Vår arbetsmiljö präglas av ett professionellt men prestigelöst uppträdande, vi är duktiga på det vi gör men tar oss också tid att skratta och ha roligt tillsammans. Det bidrar till en bra arbetsmiljö likväl som vi är övertygade om att det också bidrar positivt till bolagens utveckling.

Entreprenörskap

Huset invest, och dess ägare, är sprungna ur en entreprenöriell miljö och kultur, något som tydligt präglar vår syn på företagande. För oss står entreprenörskap för att vara marknadsorienterad och idéskapande i kombination av en hög grad av genomförandeförmåga av de möjligheter man ser.

Då vi själva är entreprenörer till själ & hjärta vet vi hur viktigt det är att få ta ansvar och driva sin egen verksamhet, men med ett strategiskt stöd i form av styrelseengagemang och coachning. Vi tror på att bygga och utveckla verksamheter, där medarbetare och entreprenörer har en stor grad av självbestämmande och därigenom påverka sin egen och verksamhetens utveckling, med våra värderingar som grund.

”Vår syn på företagande och utveckling lyser igenom i våra värderingar”

  • 1 Långsiktighet
  • 2 Kul på jobbet
  • 3 Entreprenörskap