Förvärv

Vi söker välskötta och stabila företag som söker en injektion eller stöd för att ta nästa steg i sin utveckling

Huset invest investerar i verksamheter där vi tillsammans med företagens grundare och ledning ser intressanta utvecklingsmöjligheter som skapar tillväxt och ledande positioner på marknaden.

Vi söker framförallt välskötta och stabila företag som söker en injektion eller stöd för att ta nästa steg i sin utveckling. Huset invest utvärderar kontinuerligt nya möjliga investeringar. Vi värderar faktorer som

 • Entreprenörer/ledare som vill fortsätta att utveckla företaget
 • Hållbara och långsiktiga affärsmodeller
 • Starka kundrelationer
 • En tydlig och stark företagskultur
Två typer av förvärv

Huset invest gör i huvudsak två typer av förvärv. Dels förvärv som är större satsningar inom ett nytt utpekat affärsområde, s.k. plattformsförvärv. Dels förvärv som görs inom befintliga verksamheter, detta kan vara mindre förvärv som blir en del av ett befintligt bolag eller förvärv av en verksamhet som blir en egen enhet i ett befintligt affärsområde inom Huset invest. Exempel på förvärv inom ett nytt affärsområde är t.ex. Café Bar eller Eldon installation, och exempel på kompletteringsförvärv är t.ex. förvärvet av HT Ställverk som kompletterar Eldon installation eller t.ex. Everest Business Solutions som är ett kompletteringsförvärv inom såväl erbjudande som geografi för Dizparc.

Vår förvärvsprocess

Vår förvärvsstrategi, som bygger på att tidigare ägare kvarstår i verksamheten möjliggör en enklare förvärvsprocess. Under förvärvsprocessen är det vår ambition att vara enkla och snabba och därigenom störa den dagliga verksamheten så lite som möjligt. Vi gör en genomlysning av verksamheten och säkerställer vissa grundläggande frågor. En viktig del av processen är att gemensamt med säljarna bestämma hur affären skall se ut i form av t.ex. framtida ägarstruktur samt hur den strategiska utvecklingen skall ske för företaget.

Vi som arbetar på Huset invest har genomfört en stor volym förvärv i den nordiska marknaden, och besitter en gedigen erfarenhet om hur man skapar en bra affär för samtliga parter. Bedömningen av vad som är en rimlig och rättvis värdering påverkas av ett antal faktorer såsom till exempel bransch, marknadsförutsättningar, risk, bolagsspecifika förutsättningar och möjligheten att ta en ledande marknadsposition. Vi är finansiellt starka och har korta beslutsvägar vilket säkerställer en effektiv process. Vi är enkla och raka men också noggranna i förväntningar och målbild som skapas tillsammans med nuvarande ägare, för att undvika osäkerhet och missförstånd av vad vi vill uppnå tillsammans.

 • Enkelhet
 • Noggrannhet i förväntningar och målbild
 • Korta beslutsvägar
 • Finansiellt starka
Niklas Ekblad, VD Huset Invest

Niklas Ekblad, VD

Huset invest utvärderar kontinuerligt nya möjliga investeringar. Vi värderar faktorer som:

 • 1 Entreprenörer/ledare som vill fortsätta att utveckla företaget
 • 2 Hållbara och långsiktiga affärsmodeller
 • 3 Starka kundrelationer
 • 4 En tydlig och stark företagskultur