Att bli en del av huset invest

Genom att bli en del av Huset invest ges förutsättningar att utvecklas

Entreprenörer som väljer att sälja sina företag till Huset invest skall känna sig trygga med att vi tillsammans kommer att utveckla bolaget på bästa sätt.

Att bli en del av Huset invest

Entreprenörer som väljer att sälja sina företag till Huset invest skall känna sig trygga med att vi tillsammans kommer att utveckla bolaget på bästa sätt. Genom att bli en del av Huset invest ges entreprenörerna och deras verksamheter bättre förutsättningar att utvecklas än vad som hade varit möjligt som eget bolag. Vi har ett långsiktigt synsätt och vill utvecklas med våra innehav över tid och genom ett aktivt styrelseengagemang tillför vi affärsutvecklingskompetens, såväl som kapital om behovet finns.

Vår verksamhet kännetecknats av en öppen och utvecklande atmosfär där vi tillsammans arbetar fram strategier och planer för att skapa framgångsrika företag. Som entreprenör inom Huset invest besitter man en hög grad av självständighet för att driva sin verksamhet, men med stöd av Huset invest.
Genom vår erfarenhet besitter Huset invest en hög grad av affärsutvecklingskompetens, vilket vi gärna delar med oss av till våra bolag. Vi är representerade i samtliga bolags styrelser och bedriver ett aktivt styrelsearbete. Genom att sälja till Huset invest så kan entreprenören ta del av vår kompetens och erfarenhet och ges möjlighet att ta nästa steg med sin verksamhet.

Ägande

Inget bolag är det andra likt och när vi värderar bolag är det viktigt för oss att utgå från det aktuella bolaget situation. Vi är ofta majoritetsägare men vi vill dela ägaransvaret med ledning och nyckelpersoner. Oavsett ägarandel verkar Huset invest som en aktiv ägare i bolagen.

Anledningarna till att man söker sig till ett investmentbolag kan variera, det kan handla om en strategisk satsning, att man söker en annan roll i företaget än man har idag etc. Eftersom varje situation är unik, och olika branscher värderas utifrån olika modeller, ser ofta transaktioner och prisstruktur olika ut. Som grundmodell ser vi dock gärna att du som entreprenör är kvar som delägare i företaget och fortsätter att vara verksam i någon roll. Hur detta skall se ut kommer vi fram till gemensamt under processen. Vi förvärvar sällan verksamheter till 100% där entreprenören lämnar verksamheten vid förvärvet. Vi drivs av att utveckla verksamheter tillsammans med entreprenören.

Joakim Breidmer, Affärsutveckling, Controlling/Förvärv

Joakim Breidmer, Affärsutveckling, Controlling/Förvärv

”Vi ser gärna att de företag vi investerar i har följande karaktärsdrag”

  • 1 Entreprenörer som vill ta nästa steg
  • 2 Hållbara och långsiktiga affärsmodeller
  • 3 Starka kundrelationer
  • 4 En tydlig och stark företagskultur