Vilka är vi

Bästa partnern till små- och medelstora företag

Vår målsättning är att tillsammans med grundare och entreprenörer var den bästa ägaren till små- och medelstora företag och utveckla dessa tillsammans med de som driver dem.

Vi investerar främst i svenska verksamheter med god tillväxt- och utvecklingspotential för att ta en ledande position på sin marknad. Vi har en långsiktig syn på alla våra beslut och ser vårt ägande som livslångt.

Huset invests målsättning är att vara den bästa partnern till små- och medelstora företag, vi arbetar aktivt tillsammans med våra innehav för att ta en framskjuten position inom de branscher vi verkar.

Huset invest eftersträvar en stark organisk utveckling i våra verksamheter, i vissa fall kompletterad med förvärv. Genom ett tätt samarbete mellan Huset invest och bolagens entreprenörer, i kombination med en väl utvecklad process, skapas värde som bidrar till en långsiktigt stark utveckling av våra verksamheter över tid.

Niklas Ekblad (VD), Marie Simonsson (Styrelseledamot), Tommy Fritz (Styrelseledamot) och Stig-Olof Simonsson (Styrelseordförande)

Niklas Ekblad (VD), Marie Simonsson (Styrelseledamot), Tommy Fritz (Styrelseledamot) och Stig-Olof Simonsson (Styrelseordförande)

”Vi har en långsiktig syn på alla våra beslut och ser vårt ägande som livslångt.”

Fakta om Huset Invest

Affärsidé

Huset invest skall vara en aktiv och långsiktig ägare som investerar i företag med stor utvecklingspotential och därmed goda framtidsutsikter.

Verksamhet

Huset invest bedriver investmentverksamhet och har i nuläget ett tiotal innehav i olika branscher, bl.a. inom IT, mobilitet, el- och belysning, kaffe- och självservice samt hem- och företagstjänster. Vi har också en inkubatorverksamhet med ett flertal startups som innehav.

Bakgrund

Huset invest ägs av Simonssongruppen och Niklas Ekblad. Simonssongruppen investerar i fastigheter och i företag.

Läs mer om Simonssongruppen här.

Styrelseordförande
Stig-Olof Simonsson
VD
Niclas Ekblad
Medarbetare
1021
Verksamheter
11
Omsättning (MSEK)
1561
Resultat (MSEK)
89
Historia