Om Huset invest

Huset investär ett Jönköpingsbaserat investmentbolag. Vi har en långsiktig syn på ägandet i våra innehav och utvecklas tillsammans med våra innehav över tid. Vi investerar främst i verksamheter med god utvecklingspotential, som verkar på marknader med stora tillväxtutsikter.

Huset invest är hel- eller delägare i sina innehav. Oavsett ägandeandel verkar Huset invest som en aktiv ägare i bolagen.

Huset invest utvecklar sina innehav genom

  • Generell affärsutveckling
  • Branschspecifik kunskap
  • Digital affärsutvecklingskompetens
  • Tillförande av kapital

Huset invest tar en aktiv roll i samhällsbyggandet och tar ett samhällsanansvar i enlighet med Simonssongruppens filosofi. Vi verkar och styr med utgångspunkt från ett entreprenöriellt synsätt och vi värnar om entreprenörskapet.

Huset invest i korthet

Affärsidé

Huset invest skall vara en aktiv och långsiktig ägare som investerar i företag med stor utvecklingspotential och därmed goda framtidsutsikter.

Verksamhet

Huset invest bedriver investmentverksamhet och har i nuläget ett tiotal innehav i olika branscher, bl.a. inom IT, mobilitet, el- och belysning, kaffe- och självservice samt hem- och företagstjänster. Vi har också en inkubatorverksamhet med ett flertal startups som innehav. 

Styrelseordförande

Stig-Olof Simonsson

VD

Niclas Ekblad

Bakgrund

Huset invest ägs av Simonssongruppen och Niklas Ekblad. Simonssongruppen investerar i fastigheter och i företag. Läs mer om Simonssongruppen här.

Vår investeringsfilosofi

Huset Investinvesterar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.

Fortsätt läsa - Vår investeringsfilosofi

Hur arbetar vi med våra innehav?

Huset investär en aktiv ägare i sina innehav. Arbetet bedrivs genom såväl coaching samt genom en aktiv styrelserepresentation.

Fortsätt läsa - Hur arbetar vi med våra innehav?