Våra innehav

Huset investhar i nuläget ett tiotal innehav i olika branscher, bl.a. inom IT, mobilitet, el- och belysning, kaffe- och självservice samt hem- och företagstjänster. Vi har också en inkubatorverksamhet med ett flertals startups som vi är delägare i

Niklas Ekblad VD 073 088 89 76 niklas.ekblad@husetinvest.se