Finansiell kalender

Vår planering av finansiell information under året

Finansiell kalender


Datum Händelse
4 sep, 2024 DELÅRSRAPPORT Q2 2024
8 nov, 2024 DELÅRSRAPPORT Q3 2024
14 feb, 2025 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2024