För entreprenörer

Att genom livslångt ägande utveckla entreprenörer och verksamheter

Huset invests strategi

Huset invests målsättning är att vara den bästa partnern till små- och medelstora företag, vi arbetar aktivt tillsammans med våra innehav för att ta en framskjuten position inom de branscher vi verkar.

Huset invest eftersträvar en stark organisk utveckling i våra verksamheter, i vissa fall kompletterad med förvärv.

Genom ett tätt samarbete mellan Huset invest och bolagens entreprenörer, i kombination med en väl utvecklad process, skapas värde som bidrar till en långsiktigt stark utveckling av våra verksamheter över tid.

Vi berättar mer

Förvärv

Huset invest investerar i verksamheter där vi tillsammans med företagens grundare och ledning ser intressanta utvecklingsmöjligheter som skapar tillväxt och ledande positioner på marknaden

Vi berättar mer

Att bli en del av Huset invest

Genom att bli en del av Huset invest ges entreprenörerna och deras verksamheter bättre förutsättningar att utvecklas

Vi berättar mer

Att vara en del av Huset invest

Genom att bli en del av Huset invest ges entreprenörerna och deras verksamheter bättre förutsättningar att utvecklas

Vi berättar mer