Nyheter

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Dizparc, med huvudkontor i Jönköping, fortsätter sin tillväxtresa mot att bli Sveriges ledande företag inom IT och digitalisering. Den digitala omställningen har aldrig gått fortare än idag och både företag och organisationer behöver dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger för att kunna fortsätta att växa, utvecklas och framtidssäkra sina verksamheter. Förvärvet av Esatto stärker Dizparcs kompetens inom affärsutveckling och digital transformation, men också inom områden som kommunikation, design och teknisk implementation.

”När vi startade Dizparc för sex år sedan såg vi en lucka på marknaden. De flesta IT-företag centraliserade sina verksamheter till storstäder och satsade på större företag och organisationer som kunder. Dizparc fokuserar på små- och medelstora företag och vill finnas nära sina kunder geografiskt. Det innebär t.ex. att vi i Småland ännu så länge har kontor i Jönköping, Anderstorp, Värnamo, Växjö och Kalmar. Vi upplever att vårt synsätt är uppskattat av kunderna, och vår tillväxt är också ett kvitto på att vi är på rätt väg”, kommenterar Niclas Ekblad, Styrelseordförande i Dizparc och VD på Huset invest.

Dizparc har sedan starten vuxit till drygt 330 medarbetare med kontor på cirka 12 orter i Sverige, samt i Indien. Dizparc har Huset invest som huvudägare, men entreprenörer och medarbetare på de olika orterna är också delägare i företaget. Målsättningen är att vara Sveriges ledande företag inom IT och digitalisering och då krävs det att Dizparc fortsätter att växa, såväl genom nyrekryteringar som förvärv.

”Vårt mål för Dizparc står fast, och för att lyckas med den så ser vi en kraftig tillväxt framför oss. Idag är vi cirka 50 medarbetare i Jönköping, men vi bör växa till minst det dubbla här, samtidigt som vi skall etablera oss på fler orter och växa på de orter där vi redan finns. Vi kommer att fortsätta att förvärva bolag som är intressanta och passar in i Dizparcs kultur och värderingar, samtidigt som vi har en hög tillväxttakt i befintliga verksamheter”, avslutar Niclas Ekblad.


Huset invest är ett investmentbolag med rötterna i Jönköping. Vår målsättning är att tillsammans med grundare och entreprenörer var den bästa ägaren till små- och medelstora företag och utveckla dessa tillsammans med de som driver dem. Vi investerar främst i svenska verksamheter med god tillväxt- och utvecklingspotential för att ta en ledande position på sin marknad. Vi har en långsiktig syn på alla våra beslut och ser vårt ägande som livslångt. Huset invest består idag av 11 innehav med cirka 850 medarbetare i branscher som t.ex. IT, El & belysning samt Convenience.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc fokuserar på stabila partnerskap & långsiktiga relationer på Höglandet

Nu satsar Dizparc på att utvidga sin verksamhet i Småland ytterligare genom att etablera sig på Höglandet. I spetsen för satsningen finns Mikael Undfors som är ansvarig för att driva nyetableringen och med sig har han god hjälp av flera kollegor, bland annat Jönköpingskontorets säljare, Viktor Svenningsson.

Resan har precis påbörjats men en hel del har redan hunnits med på Höglandet. Ett av de områden där vi sett en efterfrågan är cybersäkerhet, något som idag blir allt viktigare även för mindre bolag.

”Säkerhet är A och O, dels med tanke på att omvärlden ser ut som den gör, dels för att företag ofta antingen tror att ett cyberangrepp inte kommer hända dem, eller att man litar på att engångsinvesteringen i säkerhet som gjordes för fem år sedan fortfarande står sig. Det är viktigt att man precis som inom andra IT-aspekter arbetar med en långsiktig och genomgående plan, och det är inte längre bara de som är kunniga inom IT som behöver ha kunskap inom cybersäkerhet. Hela organisationen behöver tränas för att man ska kunna täppa till kryphålen som motståndaren nyttjar”, berättar Mikael. Mikael Undfors, Dizparc

I Dizparc-portföljen som tas med till Höglandet finns utöver pålitliga säkerhetstjänster även olika typer av användarutbildningar som kan appliceras på och nyttjas inom hela organisationer. Men också en gedigen kunskapsbank och erfarna experter som vet hur man på bästa sätt kan nyttja Microsofts tjänster och på så sätt skapa en modern arbetsplats. Där allt ifrån intranät till kommunikation och fillagring är lättillgängligt, användarvänligt och lever upp till dagens allt högre säkerhetskrav.

”Vi har även möjlighet att gå in som specialister, antingen som en interimslösning under en period, eller för ett specifikt projekt där spetskompetens behövs. Hos oss finns konsulter med enorm kunskap inom olika typer av specialistområden och vi kan leverera både en spets och en bredd”, flikar Viktor in. Viktor Svenningsson, säljare Dizparc.

”Inom vår organisation har vi precis som Viktor nämner många olika kompetenser med oss och på sikt kommer vi även att vilja rekrytera in fler duktiga personer som känner Höglandet. För oss inom Dizparc är det viktigt att finnas nära våra kunder för att bygga upp stabila partnerskap med långsiktiga relationer som grund. Vårt mål är att lära känna våra kunders verksamheter på djupet. På så sätt kan vi utmana gamla arbetssätt och skapa de förutsättningar som krävs för att våra kunder ska nå en så framtidssäker och konkurrenskraftig nivå som möjligt”, säger Mikael.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc satsar vidare och vässar sitt erbjudande inom Cybersäkerhet

IT-koncernen Dizparc fortsätter sin expansion och introducerar nu en ny vertikal i form av Cybersäkerhet i sin redan breda erbjudandeportfölj. I samband med detta skyltar nu Karlstadsbolaget Promobility om till Dizparc Secured.

Dizparc Secured fortsätter sin resa som en nischad cybersäkerhetsaktör med fokus på att erbjuda en vass tjänsteportfölj för alla typer av verksamheter som vill säkra upp sina digitala kanaler och skydda dem från angrepp.

“Vi ser helt klart ett ökat behov bland våra kunder och hos marknaden i stort att få experthjälp och stöd från en partner i frågor som rör Cybersäkerhet. Den hotbild de flesta verksamheter idag möter är minst sagt utmanande för en organisation att både förstå och hantera på egen hand. Därför satsar vi som koncern nu på ett vasst erbjudande inom Cybersäkerhet där framförallt vårt kontor i Jönköping och nyetablerade Dizparc Secured i Karlstad blir viktiga pusselbitar. Tillsammans är vi en attraktiv partner för alla verksamheter, oavsett storlek, bransch och plånbok, som behöver hjälp och stöd av vassa säkerhetskonsulter som har stenkoll på det proaktiva skydd som krävs – från strategi till teknik och löpande övervakning”, berättar Andreas Blåeldh, Koncern-VD för Dizparc.

Dizparcs Jönköpingskontor som idag har ett starkt erbjudande inom övervakningstjänster och så sent som i höstas introducerade den uppskattade paketeringen “Dizparc Safe Space” ser fram emot att fler kollegor med strategisk spetskompetens inom cybersäkerhet ansluter till koncernen.

“Jag och mitt team har under en längre tid satsat på området cybersäkerhet som en direkt konsekvens av den ökade hotbild våra kunder möter och behöver hjälp att hantera. Vi fokuserar på att leverera rådgivning och paketerade tekniska lösningar som underlättar för våra kunder i vardagen och skapar trygghet genom att olika typer av angrepp kan upptäckas och hanteras snabbt och löpande. Vi ser fram emot att Dizparc Secured ansluter till koncernen och tillsammans med oss kan fortsätta det arbetet, men med ett ännu starkare fokus på just strategi och rådgivning”, säger Stefan Nohammar, Dizparc Jönköping.

Den ständigt eskalerande hotbilden ställer krav på en ständig erbjudandeutveckling och tillgång till rätt kompetens för att kunna erbjuda kunden alla de delar som krävs för ett tillräckligt skydd för dagens verksamheter.

“- Genom att bli en del av Dizparc-koncernen och satsa vidare som Dizparc Secured ser vi ökade möjligheter att kunna fortsätta vässa och investera i vårt strategiska erbjudande samt växa med ännu fler duktiga säkerhetskonsulter. Vi vill vara en “one-stop-shop” för de verksamheter som köper cybersäkerhetstjänster och tillsammans med våra nya 220 kollegor kan vi våga sticka ut hakan och säga att vi nu verkligen är det!”, avrundar Johan Nilsson.

Mer om Dizparc

Dizparc etablerades 2016 av drivna entreprenörer som tillsammans lagt grunden för en imponerande tillväxtresa med siktet inställt på att bli ett av de ledande företagen inom IT och digitalisering på den svenska marknaden. I dagsläget har Dizparc tio lokala kontor i Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc lyfter uppföljningen hos Polarbröd med en beslutstödslösning

I efterdyningarna av branden vid Polarbröds bageri i Älvsbyn för drygt två år sedan kom Polarbröd tillbaka starkare, mer hållbara och lite klokare. Under branden gick Polarbröds befintliga BI system bokstavligen upp i rök och nu satsar Polarbröd på en framtidssäkrad, hållbar och molnbaserad beslutstödslösning.

I över femtio år har Polarbröd varit ett känt varumärke i våra brödhyllor. Att skapa möjligheter
att leva gott och sunt, nu och i generationer framåt, är bolagets främsta devis. Något som
efterlevs i strävan mot en cirkulär produktion och distribution genom att exempelvis investera
i egna vindkraftverk som producerar mer förnybar el än hela koncernen använder. Målet är
att om tio år ha en fullt ut cirkulär produktion. För att nå målet behöver Polarbröd ligga i
framkant när det kommer till teknisk utveckling och tillsammans med universiteten i regionen
bedriver de därför flera utvecklings- och forskningsprojekt.

En framtidssäkrad plattform

Polarbröd hade en beslutsstödslösning som de sedan länge vuxit ur och önskade en framtidssäkrad plattform med fokus på användarvänlighet som möjliggör inhämtande av data från olika datakällor, som produktions- och affärssystem. Efter att ha utvärderat olika alternativ fastnade de för Dizparcs paketerade Business Intelligence-lösning som innehåller flera analysområden.

“Efter en noggrann urvalsprocess valde vi att samarbeta med Dizparc. De hade verktygen, kompetensen och flexibiliteten som vi letade efter.” Magnus Bäcklund, IT-projektledare, Polarbröd

Dizparcs paketerade BI-lösning består av ett datalager i Azure som är Microsofts molnplattform, samt Power BI som analys- och visualiseringsplattform. Projektets första del, som nu är klar, var fokuserad på att ersätta den gamla BI-lösningen med en uppgraderad version av de befintliga rapporterna. Nästa steg blir att bygga vidare på lösningen för att nå nästa nivå av analyser inom fler områden.

“Projekt av det här slaget kan vara komplexa och svårnavigerade, men där har vi känt oss trygga i valet av partner. Dizparcs styrka genom projektet har varit att de är lyhörda, lösningsorienterade och tydliga, från start till slut.” Magnus Bäcklund, IT-projektledare, Polarbröd

Polarbröd har en lång tradition kring entreprenörskap och koncernen består av ett femtontal bolag med ca 260 anställda och har en total omsättning på runt 950 MSEK. Försäljningen sker främst inom Sverige och den huvudsakliga exporten går till Norge. Bolagets behov av analyser är stort för att kunna fatta beslut på relevanta och aktuella underlag, vilket deras nya BI-lösning nu möjliggör.

“Ett riktigt spännande projekt med en spännande kund som är öppen för de möjligheter som digitaliseringen innebär.” Stefan Lundström, Teamchef Digitala Insikter, Dizparc Umeå

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc satsar i Skellefteå och fortsätter sin expansiva utveckling

Dizparc fortsätter sin expansiva och starka utveckling och har slagit ner bopålarna på ännu en ort. Efterfrågan på Dizparcs tjänster, som innefattar att utveckla små- och medelstora företags verksamhet inom digitalisering, är hög. Skellefteå är en spännande marknad där Dizparc ser stora tillväxtmöjligheter och som dessutom blir ett bra komplement till den befintliga verksamheten i Umeå.

Dizparc är ett ungt företag men mångårig kompetens och gedigen erfarenhet återfinns hos företagets medarbetare, som samtliga brinner för att förenkla och utveckla sina kunders vardag. Genom etableringen i Skellefteå kommer Dizparc närmare sina kunder i norra Sverige och kan erbjuda tjänster till fler kunder i regionen. I Skellefteå har en verksamhet med fokus på affärssystem, främst genom Dynamics NAV och Microsoft Business Central, startats upp.

”Genom uppstarten av Dizparc Skellefteå har vi etablerat en verksamhet med ett tydligt fokus på att erbjuda små- och medelstora företag i Skellefteåregionen en hög kompetens inom BC och NAV. Detta i kombination med ett gediget verksamhetskunnande gör att vi blir en lokal och långsiktig partner för våra kunder. På sikt är vår ambition att komplettera vår starka kompetens inom BC och NAV med ytterligare erbjudanden och tjänster”, berättar Andreas Blåeldh, VD, Dizparc.

Genom uppstarten vill Dizparc bli det självklara valet i Skellefteå med omnejd för företag med befintligt NAV eller BC, och för de som står i begrepp att byta affärssystem. Fokus kommer att ligga på att hjälpa företagen att bättre nyttja systemen och underlätta för dem i deras dagliga verksamhet.

Dizparc Skellefteå har redan gjort en rad nya affärer och ser fram emot att växa företaget lokalt, utvecklas tillsammans och bidra med kundnytta inom olika områden. Samtidigt som verksamheten byggs upp fortsätter rekryteringen av ytterligare kollegor.

”Jag hade hört mycket gott om Dizparc sedan tidigare och när den här chansen att få vara med från start dök upp så kändes det helt rätt i tiden. Energin och engagemanget som finns inom Dizparc var tilltalande, och att företaget har stort fokus på att vara lokala och bygga långsiktiga relationer med kunden stämmer väl överens med mina egna värderingar”, berättar Peter Bergström, Dizparc Skellefteå.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc etablerar en verksamhet i Göteborg, Dizparc Business & Strategy

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxtresa i Göteborgsregionen och startar upp ännu en verksamhet, Dizparc Business & Strategy, som kommer att fokusera på verksamhet- och affärsutveckling.

Sedan tidigare finns Dizparc representerade i Göteborg genom uppstarten av vår digitala byrå Dizparc Nowadays samt genom förvärvet av Everest Business Solutions, med fokus på affärssystemet Business Central.

Nu tar Dizparc ännu ett steg på Göteborgsmarknaden och breddar sitt erbjudande ytterligare. Dizparc är ett ungt företag men med såväl senior kompetens som mångårig erfarenhet hos företagets medarbetare som drivs av att utveckla våra kunders verksamheter med olika digitala lösningar.

”Jag är glad att vi startar upp ännu en verksamhet i Göteborg, en expansiv marknad som väl har tagit emot Dizparcs erbjudande. Dizparcs ambition är att vara en långsiktig partner till sina kunder och bidra till deras utveckling över tid. Vår nya verksamhet i Göteborg är ytterligare en pusselbit att erbjuda Göteborgskunderna en komplett partner inom affärsutveckling och digitala lösningar och vi ser fram emot en fortsatt tillväxt och utveckling i regionen”, säger Andreas Blåeldh, VD Dizparc.

Inom Dizparc Business & Strategy kommer inledningsvis fokus att ligga på att stödja små- och medelstora kunder i att utveckla, kartlägga och dokumentera hållbara processer inom företagen, något man redan arbetar med hos ett flertal kunder.

”Vår kombination av verksamhetsutvecklande tjänster och kompetens inom hållbara processer är efterfrågat av kunderna på marknaden idag. Vi skall vara den givna partnern inom strategi- och verksamhetsutveckling till medelstora företag i Sverige. Det finns ingen härligare känsla än när man skapar en lösning som bidrar till att utveckla våra kunders verksamheter och som gör deras vardag enklare”, berättar Magnus Melén, ansvarig för den nya verksamheten.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc skapade en digital handlingsplats för Norra Skog – en uppskattad tjänst

Det är inte ovanligt att ny teknik och digitalisering öppnar upp för nya sätt att skapa tillväxt. Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening arbetar kontinuerligt med att, genom sin samlade kunskap och sina tjänster, öka värdet på sina medlemmars skogar, idag och för generationer framåt.

Dizparc har tillsammans med Norra Skog utvecklat en digital handelsplats för skogsägarna, där föreningens medlemmar på ett enkelt sätt kan köpa och sälja sina emitterade insatser.

Norra Skog är med sina 27 000 enskilda skogsägare och ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark, Sveriges näst största skogsägarförening och en betydande aktör i Sveriges skogliga produktion av virke.

Norra Skog hade en idé om att skapa en digital handelsplats för sina medlemmar, allt för att underlätta för dem att köpa och sälja sina emitterade insatser, och tillsammans med Dizparc arbetade man fram en specifikation och designförslag, väl integrerat i medlemmarna befintliga användarsidor.

”Som skogsägarförening strävar vi ständigt efter att skapa värde för våra medlemmar. En digital handelsplats där våra medlemmar kan köpa och sälja sina emitterade insatser är ett bra sätt att göra emitterade insatser likvida för de medlemmar som vill sälja dessa och de medlemmar som vill ta del av framtida vinstutdelningar i form av insatsränta kan köpa emitterade insatser.” Eva-Maria Ekström, Finans- och inköpschef Norra Skog.

För Norra Skog var det viktigt att handeln kunde utföras enkelt och sömlöst, utan ytterligare krav på något extra login. Viktigt var också att handelsplatsen skulle vara användarvänlig och säker att använda.
För att säkerställa att handeln utförs på ett korrekt sätt samarbetar Norra Skog med en extern part, SKM – Svensk Kraftmäkling som har tillstånd från finansinspektionen att bedriva handel med finansiella instrument. Det är SKM som efter varje handelsperiods slut matchar lagda köp- och säljorder enligt lagda kurser och belopp. Säkerheten är självklart viktigt vid implementerandet av en köp/säljplattform och alla köpare och säljare identifierar sig via Mobilt BankID.

”Kul att få vara så delaktig under själva utvecklingsprocessen. Resultatet blev verkligen lyckat och våra medlemmar är vinnarna”, fortsätter Eva-Maria Ekström.

”Under projektgenomförandet så bedrevs allt utvecklingsarbete agilt, något som skapade trygghet för alla inblandade parter i projektet. Handelsplatsen är nu en fullt integrerad del av Norra Skogs webbplats och ett stort antal ordrar har redan hunnit registrerats. Ett riktigt spännande projekt med en spännande kund som är öppen för de möjligheter som digitaliseringen innebär.” Anna Nabb, Dizparc.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc förvärvar Rationell IT och expanderar till Linköping

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och förvärvar Rationell IT. Genom förvärvet etablerar sig Dizparc i Linköping och utvecklar företagets kompetens inom verksamhetsnära IT. Förvärvet är ytterligare ett led i att bli en nationell aktör vars målsättning är att stödja små- och medelstora företag i Sverige att utveckla sina digitala möjligheter.   

Digitaliseringen innebär en stor förändring för såväl samhället i stort som för dagens företag. Förutsättningarna för hur affärer görs har förändrats, digitaliseringen har inneburit att interaktionen mellan företag har utvecklats och här spelar affärssystemet en viktig roll tillsammans med t.ex. e-handel och nya kommunikationslösningar. Genom en väl fungerande lösning där flera system samspelar kommer dagens företag att vara konkurrenskraftiga även imorgon.

”Dizparc är idag en av de ledande leverantörerna av digitala lösningar till små- och medelstora företag på den svenska marknaden. Genom förvärvet av Rationell IT stärker vi den positionen ytterligare. Deras kompetens inom bland annat affärssystemet Pyramid, tillsammans med den kompetens som finns inom Dizparc, gör att vi blir en av de ledande aktörerna inom området i Sverige. Dessutom får vi en etablering i Linköpingsområdet, en spännande marknad med stor utvecklingspotential”, kommenterar Andreas Blåeldh, VD Dizparc.

Rationell IT, med drygt 20 medarbetare och närmare 25 års erfarenhet inom IT-branschen, erbjuder sina kunder ett gediget kunnande inom såväl affärssystem som anpassade lösningar och verksamhetsanalyser. De arbetar nära sina kunder i verksamhetsutvecklande projekt och drivs av att skapa nya digitala lösningar som för kundernas verksamhet framåt. Rationell IT:s kompetens inom affärssystemet Pyramid kommer att bidra positivt till Dizparc, och Dizparcs kompetens inom bland annat moderna molnlösningar kommer att bidra positivt till Rationell IT:s närmare 80 kunder.

”Dizparcs värderingar och synsätt på hur man driver företag gjorde att vi snabbt kände att det här var rätt väg för oss. Genom Dizparc får Rationell IT en möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling något vi är väldigt laddade för. Vi får dessutom tillgång till stor kompetens och erfarenhet inom en rad produkter och tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder, vilket jag tycker är väldigt positivt. Våra medarbetare kommer också in i ett större sammanhang vilket kommer att bidra positivt till deras såväl som företagets utveckling, säger Dag Johansson, VD Rationell IT.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och etablerar sig i Kalmar efter ökad efterfrågan

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och etablerar sig i Kalmar. Efterfrågan på Dizparcs tjänster, vars affärsidé är att utveckla små- och medelstora företags verksamhet inom digitalisering, är hög.

Dizparc är ett ungt företag men med mångårig kompetens och erfarenhet hos företagets medarbetare, som samtliga brinner för att förenkla och utveckla sina kunders vardag. Genom etableringen i Kalmar kommer Dizparc närmare sina kunder på östkusten och kan erbjuda företagets tjänster till kunder i regionen.

– Vi är glada över att etablera oss i Kalmar och ser fram emot att växa och utveckla Dizparcs verksamhet i regionen och därigenom kunna bidra till en positiv utveckling av våra kunder och bidra till deras digitala resa, säger Andreas Blåeldh, vd för Dizparc.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Ecochange väljer Dizparc för ökad digitalisering av verksamheten

Ecochange, med mer än 20 års kontinuerlig erfarenhet av att erbjuda kostnadsneutrala, smidiga, trygga och förmånliga personal-förmånslösningar till företrädelsevis offentliga kunder, väljer Dizparc för att kunna växa med fler kunder, minska manuellt arbete och öka self-service till sina kunder och samarbetspartners.

Ecochange säljer främst förmånsprodukter som cyklar, möbler och elektronik till offentliga verksamheter. Delar av utmaningen är att kunna skala affären även mot privata företagskunder.

Som första steg, fick Dizparc möjligheten att genomföra en workshop för att genomlysa befintliga system och processer för att hitta flaskhalsar och ge rekommendationer på förändringar. Målet med workshopen var att även identifiera flaskhalsar för kund och hitta nya och förbättra befintliga kontaktytor. Efter workshopen levererade Dizparc rekommendationer för system och arbetssätt som ska bädda för tillväxt.

”Vi är stolta över att vi har fått förtroendet att leverera ett system som ska öka effektiviteten, vara mer skalbar och attrahera fler kunder baserat på våra rekommendationer”, säger Robert German, Dizparc.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.