Nyheter

HRMS Softwares nya VD drivs av att skapa nya möjligheter hos kund

Thobias Dencker tillträdde som VD för HRM Software i januari och kommer närmast från rollen som Försäljningschef på Sogeti. Sedan millenniumskiftet har Thobias innehaft en rad ledande roller i olika företag, med den gemensamma nämnaren att alltid vilja bidra till utveckling hos kund.

Innan tjänsten som försäljningschef på Sogeti har han bland annat arbetat med internationell affärsutveckling på Powel och varit VD på Powel Energy Management. Han har också haft rollen som konsultchef på CapGemini/Sogeti.

– Att kunna bidra med ett innovativt och kanske nytt synsätt på våra kunders verksamhet är något som driver mig. Jag började min karriär inom tech-området, men insåg snart att jag gillade dialogen med kund och kom att fokusera mer på försäljning och affärsutveckling. Att kunna kombinera teknik och affärsutveckling för att tillsammans med kund kunna bidra till att de kan utveckla sin verksamhet har jag gjort under stora delar av min karriär och det kommer jag att fortsätta med även i min nya roll som VD på HRM Software, berättar Thobias.

HR är ett område som växer och Thobias upplever ett uppdämt behov av att förbättra system och metoder för att bättre passa de behov och krav som HR-chefer och löneavdelningar har. HRM Software arbetar med flera, stora spännande kunder redan idag, vilka han ser fram emot att lära känna, i kombination med att än fler företag skall se möjligheterna med HRM:s produkter och vilja samarbeta med företaget framöver.

– HRM skall bli HR- och lönechefens bästa vän. Vi skall vara lyhörda för vilka behov som finns och vilka lösningar som efterfrågas. Jag ser fram emot att tillsammans med HRM:s kompetenta medarbetare utveckla företaget och dess produkter för att än bättre möta kunderna behov, nu och i framtiden, avslutar Thobias.

Privat är Thobias boende utanför Jönköping tillsammans med fru och hund. Han har två barn som numera är utflugna från hemmet. På fritiden är träning och musik två stora intressen.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Storbank i Sverige väljer HRM Software som sitt effektiva nya HR- och lönesystem

Idag kan vi stolt meddela att en av Sveriges största banker valt Hrm Software och att bankens 8000+ anställda kommer att få sin lön genom HRM.

Detta innebär att HRM ytterligare stärker sin position mot organisationer som ställer extra höga krav på säkerhet.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Gislaveds kommun väljer HRM Software som strategisk lönepartner

Gislaveds kommun har under 2020 genomfört en offentlig upphandling där kommunen sökte en partner som kunde leverera en helhetslösning för deras HR-processer.

Viktiga beståndsdelar var digitalisering och automatisering för att frigöra tid för kommunens medarbetare att fokusera på andra, mer värdeskapande, arbetsuppgifter.

Valet föll på HRM Software som kommer att leverera en komplett HR- och lönelösning till Gislaveds kommun. Affärens totala värde beräknas till 40 MSEK över 16 år.
Gislaveds kommun är en organisation som under de senaste åren genomgått flera förändringar avseende styrning, ledning, digitalisering och automatisering. Man sökte en partner som kunde stötta dem i deras fortsatta förändringsarbete och bidra proaktivt i deras digitaliserings- och automatiseringsprocess.

HRM kommer att vara en aktiv partner i Gislaved kommuns fortsatta digitaliseringsresa, exempelvis kommer man att digitalisera hela anställningsprocessen, från rekrytering till att även signeringen görs i HRM:s system, via Kivra. Gislaveds kommun kommer även att ha tillgång till flera mobila funktioner som tillsammans med HRM:s webbportal skapar en enkel hantering för kommunens medarbetare och chefer att mer effektivare kunna utföra sina administrativa ärenden.

”Vi är självklart stolta och glada över det förtroende som Gislaveds kommun ger oss, och ser fram emot att vara en aktiv digitaliseringspartner till kommunen i många år framöver. Genom affären så stärker HRM sin position på kommunmarknaden vilket är glädjande”, berättar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Lösningen ger även Gislaveds kommun ett samlat verktyg för utvecklingssamtal, kompetensinventering och kompetensplanering för samtliga medarbetare i kommunen.

”HRM:s lösning är mycket modern och flexibel. Den kommer att förenkla kommunens HR-arbete på många sätt och frigöra tid för kommunens medarbetare som de kan använda till andra, mer avancerade arbetsuppgifter. Jag ser fram emot ett utvecklande samarbete med Gislaveds kommun där vi bidrar till en ökad grad av digitalisering i kommunen”, avslutar Christian Myhrberg.

”HRM som företag och deras lösning möter väl de behov vi i kommunen har på en IT-partner. De erbjuder en modern och digital plattform som kommer att utveckla och förenkla kommunens HR-processer på många sätt”, säger Anna Klara Ingesson projektledare för införande, Gislaveds kommun.

Kontakt

Christian Myhrberg
VD HRM Software
Tel: 070-66 111 99
Mail: christian.myhrberg@hrmsoftware.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Svenska kyrkan väljer HRM Software för ett modernt och säkert lönesystem

Svenska kyrkan som är en av Sveriges största organisationer, har valt HRM Softwares HR och lönesystem när de satsar på en ny och modern lösning för sina medarbetare. Införandet av den nya lösningen startar under 2021 och avtalet löper över 4 år.

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund och rymmer en rad verksamheter, såväl i Sverige som utomlands. Deras organisation omfattar 23 000 medarbetare i mer än 600 församlingar, pastorat och storpastorat. Efter en noggrann utvärdering valdes HRM Software som leverantör till den nya löneservicetjänsten som Svenska kyrkan skall implementera.

”I vår utvärdering av de system som idag finns på marknaden fann vi att HRM Softwares system var den bästa för oss. Vi bygger nu upp en ny löneservicetjänst där våra krav på en modern och kraftfull lösning är helt i centrum för att kunna ha ett bra erbjudande till våra verksamheter ute i landet. Samtidigt står inte vår verksamhet stilla och med HRM har vi hittat en partner som kan stötta oss vidare i flera år framåt”, säger Pelle Djerf, IT-chef Svenska Kyrkan. 

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för löneområdet till Svenska Kyrkan. Lösningen kommer bland annat att innehålla funktioner som lönehantering, lönerevision, tid, resa/utlägg och drift. Den nya lönetjänsten beräknas vara i drift 2022.

”HRM är väldigt stolta över förtroendet Svenska kyrkan ger oss genom att välja HRM plattformen för att erbjuda och leverera en professionell och effektiv lönetjänst till sin verksamhet”, säger Christian Myhrberg, VD HRM Software. 

”Med vårt mobilitetsfokus för chefer och medarbetare, höga automatiseringsgrad och öppna plattform erbjuder vi något nytt för de stora företag/organisationer som behöver ta nästa kliv i sin digitaliseringsresa”, avslutar Christian.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

HRM levererar ett HR- och lönesystem med tillhörande tjänster till Sveriges Domstolar

HRM Software har fått uppdraget att leverera ett HR- och lönesystem med tillhörande tjänster. Värdet för licenser, underhåll och support är ca 39 MSEK under 6 år med möjlighet till förlängning om ytterligare totalt 6 år.

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för HR- och löneområdet till Domstolsverket. Lösningen kommer att innehålla funktioner som lönehantering, resa och utlägg, tidsredovisning, rehabilitering m.m. HRM Softwares system är modernt, säkert och flexibelt vilket väl passar den höga kravbild som myndigheterna inom som Sveriges Domstolar har. Lösningen skall vara i drift under slutet av 2020 och kommer att omfatta cirka 7000 medarbetare.

”Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera vårt HR- och lönesystem till Domstolsverket och Sveriges domstolar, som blir HRM Softwares första statliga kund. Vi ser fram emot att kunna erbjuda samma moderna och flexibla lösning som vi levererat till flera kommunala och privata verksamheter. Projektet kommer att starta inom kort och vi ser mycket fram emot ett positivt och utvecklande samarbete med Domstolsverket”, kommenterar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet med ca 7000 anställda och ett åttiotal självständiga myndigheter. Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

”HRM Softwares lösning möter de behov Sveriges Domstolars medarbetare och chefer har av ett ökat digitalt stöd i de HR- och löneadministrativa processerna” säger Anncharlott Holm, verksamhetsutvecklare HR och projektledare på Sveriges Domstolar.

Kontakt

Christian Myhrberg
VD HRM Software
070-66 111 99
christian.myhrberg@hrmsoftware.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

HRM 2019: Klimatneutralt år med miljöfokus och hållbarhet i centrum

HRM Software var under 2019 året helt klimatneutrala.

HRM Software kommer att fortsätta att arbeta med frågan och klimatkompensera för alla deras resor, mat och annat till kontoret. Som tidigare så kommer HRM Software att berätta om de olika projekten som de klimatkompenserar i.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.