Nyheter

Dizparc bidrar till ökad digitalisering av företaget under Umeå under 2018

1 november 2018

Dizparc fortsätter att bidra till den digitala utvecklingen i Umeå. Företaget har nyligen tecknat avtal med Adopticum och programmet DigIn/Indigo, om att agera digitaliseringscoacher/digitala strateger till små- och medelstora företag i regionen.

Idag produceras, köps och säljs produkter och tjänster på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Digitaliseringen har gett dagens små- och medelstora företag en rad nya möjligheter. Och det gäller för dagens företag att ta tillvara på de möjligheter som den nya tekniken innebär för att på så sätt fortsätta att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

I början av året fick Dizparc i uppdrag av Region Västerbotten att genom projektet Digilyft Västerbotten 2.0 stödja regionens företag att ta ett bredare grepp kring digitalisering. Nu har alltså Dizparc även fått möjlighet att samarbeta med Adopticum i deras digitaliseringsprojekt DigIn/Indigo, vars syfte är att främja användandet av digital teknik hos svenska små- och medelstora företag.

Dizparc, med affärsidén att stödja små- och medelstora företag i deras digitala utveckling, kommer under hösten att inom ramen för detta projekt arbeta med att stödja utvalda företag i deras digitaliseringsprocess. Arbetet sker bl.a. i form av framtagande av handlingsplaner såsom t.ex. affärsmodeller, produktutvecklings- eller marknadsplaner. Planer som sedan skall omsättas i praktiken för att företagen skall ta nästa steg i sin digitala utveckling.

”Att få arbeta med Adopticum och genom DigIn/Indigo få möjligheten att bidra med Dizparcs kompetens inom digitalisering och på så sätt utveckla regionens företag mot en ökad konkurrenskraft är vi väldigt stolta över. Vår målsättning är att utveckla de deltagande företagen såväl som vår region”, säger Anna Nabb, Dizparc.

https://husetinvest.se/wp-content/uploads/2023/10/B9763097-scaled.jpg

Camilla Erixon

Marknad & Kommunikation, Hållbarhet

070 308 93 40

camilla.erixon@husetinvest.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.