dizparc bidrar till ökad digitalisering av Umeås företag

dizparc fortsätteratt bidra till den digitala utvecklingen i Umeå. Företaget har nyligen tecknat avtal med Adopticum och programmet DigIn/Indigo, om att agera digitaliseringscoacher/digitala strateger till små- och medelstora företag i regionen.

Idag produceras, köps och säljs produkter och tjänster på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Digitaliseringen har gett dagens små- och medelstora företag en rad nya möjligheter. Och det gäller för dagens företag att ta tillvara på de möjligheter som den nya tekniken innebär för att på så sätt fortsätta att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

I början av året fick dizparc i uppdrag av Region Västerbotten att genom projektet Digilyft Västerbotten 2.0 stödja regionens företag att ta ett bredare grepp kring digitalisering. Nu har alltså dizparc även fått möjlighet att samarbeta med Adopticum i deras digitaliseringsprojekt DigIn/Indigo, vars syfte är att främja användandet av digital teknik hos svenska små- och medelstora företag.

dizparc, med affärsidén att stödja små- och medelstora företag i deras digitala utveckling, kommer under hösten att inom ramen för detta projekt arbeta med att stödja utvalda företag i deras digitaliseringsprocess. Arbetet sker bl.a. i form av framtagande av handlingsplaner såsom t.ex. affärsmodeller, produktutvecklings- eller marknadsplaner. Planer som sedan skall omsättas i praktiken för att företagen skall ta nästa steg i sin digitala utveckling.

”Att få arbeta med Adopticum och genom DigIn/Indigo få möjligheten att bidra med dizparcs kompetens inom digitalisering och på så sätt utveckla regionens företag mot en ökad konkurrenskraft är vi väldigt stolta över. Vår målsättning är att utveckla de deltagande företagen såväl som vår region”,
säger Anna Nabb, dizparc.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se