dizparc expanderar och startar ytterligare nytt kontor

dizparc fortsättersin offensiva utveckling på den svenska marknaden. Målsättningen är att bli ledande i att förverkliga de digitala möjligheter som Sveriges små- och medelstora företag står inför.

Att befinna sig i framkant av den digitala utvecklingen och besitta rätt kompetens för detta kan vara speciellt utmanande för små- och medelstora företag, och det är till detta segment som dizparc riktar sina tjänster. Sedan starten för snart två år sedan, har dizparc vuxit kraftigt och företaget etablerar sig kontinuerligt på de orter där deras kunder verkar då små- och medelstora företag gärna har sin IT-partner i samma region som de själva verkar i, därför etablerar sig dizparc nu i Halmstad.

”Ända sedan starten av dizparc har vi sett att behovet av en lokal och nära IT-partner är stort. Allt fler IT-företag förflyttar sitt fokus mot större företag, men vårt fokus kommer alltid att vara de mindre och medelstora kunderna, och att bidra till deras digitala utveckling”,
kommenterar Fredric Arvidsson, VD dizparc.

En konsekvens av digitaliseringen är att de nya lösningar som skapas måste integreras med existerande plattformar, t.ex. affärssystem. Vår satsning i Halmstad kommer, utöver vårt digitala erbjudande, att erbjuda kompetens inom affärssystemet Pyramid med kringliggande lösningar och tjänster. Samma kompetens kommer också att erbjudas på orterna Anderstorp, Jönköping och Ängelholm.

”Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi etablerar nya verksamheter, nya kompetenser och attraherar nya kunder och medarbetare. Jag ser fram emot att utveckla vår affär i Halmstad och i fler nya regioner framöver”,
avslutar Fredric.

Jonas Nyqvist Affärsutveckling, controlling 076 003 40 60 jonas.nyqvist@husetinvest.se