dizparc förlänger avtalen med Region Västerbotten och Örnsköldsviks kommun

Sedan slutetav 2017 har dizparc aktivt arbetat tillsammans med Region Västerbotten för att hjälpa små- och medelstora företag i Västerbotten att utveckla och effektivisera sin verksamhet genom digital teknik. I början av 2019 startade även Örnsköldsviks kommun ett liknande projekt och nu har de båda parterna valt att förlänga samarbetet med dizparc. Region Västerbotten har även utökat uppdraget till att även omfatta hållbarhet.

dizparc kommer att fortsätta bidra till en ökad digitalisering av Västerbotten och Örnsköldsviks kommun. Avtalen innebär att dizparc, genom workshops och coaching, kommer att utveckla ytterligare cirka 50 små- och medelstora industriföretag i Västerbotten och cirka 30 företag i Örnsköldsvik inom digital affärsutveckling. Sedan tidigare har dizparc bidragit till utvecklingen av cirka 60 företag.

I Västerbotten kommer företagen, inom ramen för projekt Smart industri Västerbotten, även att utbildas inom hållbarhet. Digitalisering och hållbarhet är två områden som ligger nära varandra, och genom en ökad satsning på nya digitala möjligheter så ges företagen också en möjlighet att minska sin klimatpåverkan. Avtalen löper över två år.

”Vi är självklart väldigt glada över att samarbetet med Region Västerbotten och Örnsköldsviks kommun fortsätter. Vi på dizparc upplever en hög efterfrågan på kunskap hur företagen kan vidareutveckla sina verksamheter med digitalisering och ny teknik som utgångspunkt. Det skall bli mycket glädjande att fortsätta våra samarbeten med såväl Region Västerbotten och Örnsköldsviks kommun som företagen i regionen”, kommenterar Anna Nabb, dizparc Umeå.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se