dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt i Växjö

dizparc fortsättersin tillväxtresa och har etablerat sig på ytterligare en ort, Växjö. Planerna är fortsatt expansiva och företaget räknar med att vara femton medarbetare i Växjö innan året är slut.

I dagens samhälle befinner vi oss i en konstant förändring och den digitala utvecklingen sker i hög hastighet. Företag av idag måste kontinuerligt anpassa sig och sin verksamhet till denna utveckling för att fortfarande vara relevanta och aktuella för sina kunder. Att befinna sig i framkant av den digitala utvecklingen och besitta rätt kompetens för detta kan vara speciellt utmanande för små- och medelstora företag, och det är till detta segment som dizparc riktar sina tjänster.

dizparc etablerades för snart två år sedan och har sedan dess vuxit till närmare 150 medarbetare fördelade på nio orter. Målsättningen är att vara en aktiv partner till sina kunder i deras digitala utveckling.

”Jag är mycket glad att få ansluta till dizparc och ta ansvar för verksamheten i Växjö. dizparc har ett starkt erbjudande och en entreprenörskultur som kommer ge både kunder och kollegor en lång och spännande resa framåt”,
kommenterar Martin Tiinus, ansvarig för dizparcs verksamhet i Växjö

dizparcs verksamhet i Växjö kommer, precis som övriga dizparcverksamheter, att ha ett tydligt fokus på små- och medelstora företag, ett segment som gärna har sin IT-partner i samma region som de själva verkar. Och dizparc har höga ambitioner med sin etablering

”Vi har fått en fantastisk start och är redan idag tolv konsulter som är igång med arbete för våra kunder. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och erbjuda våra kunder i regionen samma bredd av tjänster som på övriga orter. En så här bra start är en bekräftelse på att våra tjänster är eftertraktade och vi planerar att vara minst femton anställda innan året är slut för att kunna möte efterfrågan hos våra kunder”,
berättar Fredrik Alserin, Sälj- och Marknadsansvarig på dizparc i Växjö.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se