Nyheter

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och etablerar sig på ytterligare fyra orter

4 maj 2018

Dizparc fortsätter sin tillväxtresa och etablerar sig under våren på ytterligare fyra orter; Anderstorp, Halmstad, Nässjö och Växjö. Planerna är fortsatt expansiva och företaget räknar med att vara cirka 200 medarbetare i Sverige innan året är slut.

I dagens samhälle befinner vi oss i en konstant förändring och den digitala utvecklingen sker i hög hastighet. Företag av idag måste kontinuerligt anpassa sig och sin verksamhet till denna utveckling för att fortfarande vara relevanta och aktuella för sina kunder. Att befinna sig i framkant av den digitala utvecklingen och besitta rätt kompetens för detta kan vara speciellt utmanande för små- och medelstora företag, och det är till detta segment som Dizparc riktar sina tjänster.

Dizparc etablerades för snart två år sedan och har sedan dess vuxit till närmare 150 medarbetare från Malmö i söder till Umeå i norr. Målsättningen är att vara en aktiv partner till sina kunder i deras digitala utveckling.

”Sedan starten av Dizparc har vi upplevt en hög efterfrågan på våra tjänster. Att ta en aktiv roll i den digitala utveckling som pågår för att vara fortsatt konkurrenskraftiga är av största vikt för våra kunder. Vi satte ett högt mål när vi startade Dizparc, att vara etablerade över hela landet och vara ungefär 500 medarbetare inom loppet av några år. Idag, när vi funnits i närmare två år, kan vi konstatera att vi haft en bra start”,
berättar Fredric Arvidsson, VD Dizparc.

Dizparcs nya etableringar kommer, precis som övriga Dizparcverksamheter, att ha ett tydligt fokus på små- och medelstora företag, ett segment som gärna har sin IT-partner i samma region som de själva verkar. Och Dizparc har höga ambitioner med sina etableringar.

”Att vara etablerade på samma ort som våra kunder verkar på är viktigt för oss. I en tid där många företag centraliserar sina verksamheter till större städer, vill vi verka där våra kunder finns och har sin verksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett erbjudande för att stödja dem i deras digitala transformation. Detta kräver att vi snabbt etablerar oss med ett antal medarbetare och ledare på respektive ort. I dagsläget har vi anställt cirka 30 medarbetare sammantaget på de nya orterna, och fler är på väg. Dizparcs utveckling har bara börjat”,
avslutar Fredric.

https://husetinvest.se/wp-content/uploads/2023/10/B9763097-scaled.jpg

Camilla Erixon

Marknad & Kommunikation, Hållbarhet

070 308 93 40

camilla.erixon@husetinvest.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.