Nyheter

Dizparc lyfter den digitala kompetensen hos Västerbottens industriföretag

17 januari 2018

Dizparc kommer i rollen som digitaliseringscoach att bidra till den digitala utvecklingen av flera av regionens företag. I en upphandling genomförd av Region Västerbotten rankades Dizparc högst inom områden som coacher och gränssnitt, och ansågs därigenom vara ett av de företag som besitter bäst kompetens att lyfta den digitala kompetensen hos industriföretag i Västerbotten.

Den Digitala utvecklingen går allt snabbare och påverkar i allt högre grad på vilket sätt produkter och tjänster produceras och säljs på marknaden. För att dagens företag skall bibehålla sin konkurrenskraft även imorgon, är det av yttersta vikt att man förstår den utvecklingen som sker på marknaden och de möjligheter som den nya tekniken bidrar med.

Under 2016 genomförde Region Västerbotten projektet Digilyft Västerbotten, i syfte att öka kunskapen kring digitalisering hos några av regionens industriföretag. Efter ett lyckat utfall kommer nu fortsättningen på projektet, Digilyft Västerbotten 2.0. Projektet syftar till att erbjuda företagen stöd för att ta ett bredare grepp kring digitalisering och utveckling av sin verksamhet med hjälp av digitaliseringscoacher. Målet är att 30–50 industriföretag och industrinära tjänsteföretag skall erbjudas en fördjupad kartläggning av sin verksamhet och dess digitala möjligheter.

Dizparc och dess medarbetare arbetar dagligen med den digitala utvecklingen hos regionens företag, och har i hög konkurrens valts ut som digitaliseringscoacher i Digilyft Västerbotten 2.0. I den utvärdering som gjordes i upphandlingen gavs Dizparc högsta betyg inom områden som kompetens, metod och referenser, och med detta som grund skall Dizparc hjälpa de utsedda företagen att ta nästa steg på sin digitala resa. Målet är att företagen ska etablera en digitaliseringsvision och handlingsplan (digitaliseringsplan) för hur de ska uppnå sin vision. Fokus kommer att vara på affärsmodeller, produktutveckling, tillverkning och eftermarknad.

”Vi är självklart mycket glada och stolta över att ha blivit utvalda som digitaliseringscoacher av Region Västerbotten. Vår ambition är att, med vår kompetens, bidra till ett ökat medvetande hos regionens företag kring de möjligheter som digitaliseringen ger. Genom de visioner och digitaliseringsplaner som vi arbetar fram tillsammans med företagen skall vi bidra till en positiv utveckling hos såväl de deltagande företagen som region Västerbotten som helhet”, säger Anna Nabb, Dizparc.

https://husetinvest.se/wp-content/uploads/2023/10/B9763097-scaled.jpg

Camilla Erixon

Marknad & Kommunikation, Hållbarhet

070 308 93 40

camilla.erixon@husetinvest.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.