Dizparc skapade en digital handlingsplats för Norra Skog – en uppskattad tjänst hos medlemmarna

Det ärinte ovanligt att ny teknik och digitalisering öppnar upp för nya sätt att skapa tillväxt. Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening arbetar kontinuerligt med att, genom sin samlade kunskap och sina tjänster, öka värdet på sina medlemmars skogar, idag och för generationer framåt. Dizparc har tillsammans med Norra Skog utvecklat en digital handelsplats för skogsägarna, där föreningens medlemmar på ett enkelt sätt kan köpa och sälja sina emitterade insatser.

Norra Skog är med sina 27 000 enskilda skogsägare och ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark, Sveriges näst största skogsägarförening och en betydande aktör i Sveriges skogliga produktion av virke.

Norra Skog hade en idé om att skapa en digital handelsplats för sina medlemmar, allt för att underlätta för dem att köpa och sälja sina emitterade insatser, och tillsammans med Dizparc arbetade man fram en specifikation och designförslag, väl integrerat i medlemmarna befintliga användarsidor.

”Som skogsägarförening strävar vi ständigt efter att skapa värde för våra medlemmar. En digital handelsplats där våra medlemmar kan köpa och sälja sina emitterade insatser är ett bra sätt att göra emitterade insatser likvida för de medlemmar som vill sälja dessa och de medlemmar som vill ta del av framtida vinstutdelningar i form av insatsränta kan köpa emitterade insatser.” Eva-Maria Ekström, Finans- och inköpschef Norra Skog.

För Norra Skog var det viktigt att handeln kunde utföras enkelt och sömlöst, utan ytterligare krav på något extra login. Viktigt var också att handelsplatsen skulle vara användarvänlig och säker att använda.
För att säkerställa att handeln utförs på ett korrekt sätt samarbetar Norra Skog med en extern part, SKM – Svensk Kraftmäkling som har tillstånd från finansinspektionen att bedriva handel med finansiella instrument. Det är SKM som efter varje handelsperiods slut matchar lagda köp- och säljorder enligt lagda kurser och belopp. Säkerheten är självklart viktigt vid implementerandet av en köp/säljplattform och alla köpare och säljare identifierar sig via Mobilt BankID.

”Kul att få vara så delaktig under själva utvecklingsprocessen. Resultatet blev verkligen lyckat och våra medlemmar är vinnarna”, fortsätter Eva-Maria Ekström.

”Under projektgenomförandet så bedrevs allt utvecklingsarbete agilt, något som skapade trygghet för alla inblandade parter i projektet. Handelsplatsen är nu en fullt integrerad del av Norra Skogs webbplats och ett stort antal ordrar har redan hunnit registrerats. Ett riktigt spännande projekt med en spännande kund som är öppen för de möjligheter som digitaliseringen innebär.” Anna Nabb, Dizparc.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se