Ecochange väljer dizparc för ökad digitalisering av verksamheten

Ecochange, medmer än 20 års kontinuerlig erfarenhet av att erbjuda kostnadsneutrala, smidiga, trygga och förmånliga personal-förmånslösningar till företrädelsevis offentliga kunder, väljer dizparc för att kunna växa med fler kunder, minska manuellt arbete och öka self-service till sina kunder och samarbetspartners.

Ecochange säljer främst förmånsprodukter som cyklar, möbler och elektronik till offentliga verksamheter. Delar av utmaningen är att kunna skala affären även mot privata företagskunder.

Som första steg, fick dizparc möjligheten att genomföra en workshop för att genomlysa befintliga system och processer för att hitta flaskhalsar och ge rekommendationer på förändringar. Målet med workshopen var att även identifiera flaskhalsar för kund och hitta nya och förbättra befintliga kontaktytor. Efter workshopen levererade dizparc rekommendationer för system och arbetssätt som ska bädda för tillväxt.

“- Vi är stolta över att vi har fått förtroendet att leverera ett system som ska öka effektiviteten, vara mer skalbar och attrahera fler kunder baserat på våra rekommendationer”, säger Robert German, dizparc.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se