Eldon Installation har ingått strategiskt samarbete med Siemens

Från april2018 ingår Siemens normkomponenter och säkerhetsprodukter i Eldon Installations produktprogram.

Eldon Installation säljer elfördelningssystem och lågspänningskomponenter samt erbjuder konstruktion, montering, och utökade support- och servicetjänster. Med erfarenhet sedan 1922 levereras produkter och system av hög kvalitet till den skandinaviska industrin och fastighetsmarknaden. Eldon Installation ingår i Simonssongruppen tillsammans med bland andra Westal och nyförvärvade HT Ställverk i Nässjö.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Siemens. De tillhandahåller ett brett produktutbud av hög kvalitet med fokus på säkerhet och låg miljöpåverkan vilket stämmer väl överens med våra värderingar”,
säger Niclas Ekblad, tillförordnad VD, Eldon Installation.

”Vi är en systemleverantör och strävar alltid efter att kunna erbjuda våra kunder ett komplett sortiment inom elfördelning, Siemens normkomponenter och säkerhetsprodukter kommer att bli ett värdefullt tillskott till vårt produktprogram”,
avslutar Frank Erlandsson, Produktchef, Eldon Installation.

Siemens är en av de världsledande leverantörerna av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. De erbjuder ett brett utbud av integrerade och effektiva systemlösningar samt tjänster och produkter vars syfte är att förbättra innemiljö, energihushållning och säkerhet. Siemens ambition är att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet med låg miljöpåverkan.

”Samarbetet med Eldon Installation innebär en stärkt position för båda parter vad gäller lösningar och leveranser till såväl bostadssegmentet som kommersiella byggnader. Detta ligger väl i linje med Siemens strategi för denna marknad”,
säger Johan Kårebäck, Produktansvarig, Siemens.

Niklas Ekblad VD 073 088 89 76 niklas.ekblad@husetinvest.se