Eldon Installation övertar Gycoms och Enequis verksamhet inom elcentraler

Eldon Installationhar haft ett framgångsrikt 2022 och vuxit kraftigt. Nu fortsätter man sin tillväxtresa genom övertagandet av Gycoms och Enequis erbjudande inom färdigbyggda elcentraler. Genom övertagandet breddar Eldon Installation sin verksamhet ytterligare.

Övertagandet innebär att Eldon Installation tar över erbjudandet inom elcentraler och komponenter för installation. Lösningarna passar väl in i Eldon Installations sortiment och affär och innebär ett bredare utbud till företagets kunder.

Eldon Installation kommer att ta över lösningar, leverantörer och kunder kopplade till Gycoms och Enequis tidigare erbjudanden. Eldon Installation har även anställt personal från Gycom som är kopplade till verksamheten.

”Vi är glada att Gycom och Enequi vill göra detta med oss. Det innebär en förstärkning av kompetens och produktbredd som kommer att gynna både nya och befintliga kunder. Det ska bli en spännande resa, säger Jonas Sandqvist, VD på Eldon Installation.

 

KONTAKT
Jonas Sandqvist
jonas.sandqvist@eldoninstallation.se
070-146 29 49

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se