Gislaveds kommun väljer HRM Software som strategisk lönepartner

(Växjö, 8september, 2020) Gislaveds kommun har under 2020 genomfört en offentlig upphandling där kommunen sökte en partner som kunde leverera en helhetslösning för deras HR-processer. Viktiga beståndsdelar var digitalisering och automatisering för att frigöra tid för kommunens medarbetare att fokusera på andra, mer värdeskapande, arbetsuppgifter. Valet föll på HRM Software som kommer att leverera en komplett HR- och lönelösning till Gislaveds kommun. Affärens totala värde beräknas till 40 MSEK över 16 år.

Gislaveds kommun är en organisation som under de senaste åren genomgått flera förändringar avseende styrning, ledning, digitalisering och automatisering. Man sökte en partner som kunde stötta dem i deras fortsatta förändringsarbete och bidra proaktivt i deras digitaliserings- och automatiseringsprocess.

HRM kommer att vara en aktiv partner i Gislaved kommuns fortsatta digitaliseringsresa, exempelvis kommer man att digitalisera hela anställningsprocessen, från rekrytering till att även signeringen görs i HRM:s system, via Kivra. Gislaveds kommun kommer även att ha tillgång till flera mobila funktioner som tillsammans med HRM:s webbportal skapar en enkel hantering för kommunens medarbetare och chefer att mer effektivare kunna utföra sina administrativa ärenden.

”Vi är självklart stolta och glada över det förtroende som Gislaveds kommun ger oss, och ser fram emot att vara en aktiv digitaliseringspartner till kommunen i många år framöver. Genom affären så stärker HRM sin position på kommunmarknaden vilket är glädjande”, berättar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Lösningen ger även Gislaveds kommun ett samlat verktyg för utvecklingssamtal, kompetensinventering och kompetensplanering för samtliga medarbetare i kommunen.

”HRM:s lösning är mycket modern och flexibel. Den kommer att förenkla kommunens HR-arbete på många sätt och frigöra tid för kommunens medarbetare som de kan använda till andra, mer avancerade arbetsuppgifter. Jag ser fram emot ett utvecklande samarbete med Gislaveds kommun där vi bidrar till en ökad grad av digitalisering i kommunen”, avslutar Christian Myhrberg.

”HRM som företag och deras lösning möter väl de behov vi i kommunen har på en IT-partner. De erbjuder en modern och digital plattform som kommer att utveckla och förenkla kommunens HR-processer på många sätt”, säger Anna Klara Ingesson projektledare för införande, Gislaveds kommun.

Kontakt

Christian Myhrberg
VD HRM Software
Tel: 070-66 111 99
Mail: christian.myhrberg@hrmsoftware.se

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se