Advisorgruppen

Advisorgruppen hjälperföretag och organisationer som vill förbättra och förenkla sin ekonomiska styrning och uppföljning. I dotterbolaget Jönköpingsbostäder finns specialistkompetens om allt som rör bostadsrättsföreningar.

Vi tillhandahåller allt från bokföring till rådgivning vid företagsförvärv.

Besök företagets hemsida