Promobility

Promobility ärett specialistbolag inom Mobil IT som agerar rådgivare samt levererar effektiva tjänster och lösningar till företag och offentlig sektor, alltid med IT- och informationssäkerhet i fokus.

Kunderna är företag med höga krav på mobilitet och kostnadseffektivitet. Försäljningen sker rikstäckande med lättanvända och effektivitetshöjande e-handelsapplikationer som bas.

Besök företagets hemsida