Holmgrens Bil har förbättrat sin cyberhygien med Promobility

Hur seregentligen det mest troliga angreppsscenariot ut och var är IT-miljön sårbar? Det är frågor som alla verksamheter borde ställa sig och få kontroll på. Det är precis vad Holmgrens Bil har gjort när de rustar sig för framtiden. God cyberhygien har varit ledstjärnan.

Holmgrens Bil är idag ett av Sveriges största bilhandelsföretag och de finns representerade på 14 orter i Sverige. Digitala verktyg och IT är centrala verksamhetskomponenter som behövs för att kunna marknadsföra, sälja och serva sina kunder och deras bilar. Här gäller det att ha koll så att all IT-infrastruktur är i gång.

Cyberkriminella aktörer vars syfte är att sabotera och pressa sina offer på pengar är en allt vanligare syn. Typiska kännetecken för de cyberkriminella är dock låg uthållighet, varför god cyberhygien kan vara ett av de bästa skydden. Aktören går helt enkelt vidare till nästa offer.

Holmgrens Bil har tillsammans med Promobility förbättrat sin cyberhygien genom att skapa kontroll och översikt i IT-miljöns sårbarheter. Därtill har Holmgrens Bil också ökat sin förståelse för hur de bör skydda sin IT-miljö, genom att använda nuvarande digitala arbetssätt, implementerade säkerhetskontroller samt identifierade sårbarheter till att modellera angreppsscenarion. Allt detta har genomförts inom ramen för Promobilitys paketerade tjänst ”Sårbarhetsanalys”.

”- Promobilitys ”Sårbarhetsanalys” har hjälpt oss att identifiera sårbarheter och tecken på bristande cyberhygien tillsammans med troliga angreppsscenarion som visar hur cyberkriminella troligen skulle angripa oss. Detta ger oss värdefulla insikter både kort- och långsiktigt. Vi har redan kunnat genomföra en rad åtgärder som förbättrar vårt skydd samtidigt som vi har en bra grund för långsiktigt arbete med cybersäkerheten, säger Daniel Hultman, CIO Holmgrens Bil.”

Att genomföra en sårbarhetsanalys samt modellera troliga angreppsscenarion är en bra start i sitt arbete att strukturerat förstärka cybersäkerheten. Att nå den perfekta lösningen kan vara resurskrävande, varför det är viktigt att börja där man är som mest sårbar.

Vill du veta mer?
Kontakta Promobility
promobility.se