HRM Software är klimatneutrala!

HRM Softwarevar under 2019 året helt klimatneutrala.

HRM Software kommer att fortsätta att arbeta med frågan och klimatkompensera för alla deras resor, mat och annat till kontoret. Som tidigare så kommer HRM Software att berätta om de olika projekten som de klimatkompenserar i.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se