HRM Software levererar till Sveriges Domstolar

HRM Softwarehar fått uppdraget att leverera ett HR- och lönesystem med tillhörande tjänster. Värdet för licenser, underhåll och support är ca 39 MSEK under 6 år med möjlighet till förlängning om ytterligare totalt 6 år.

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för HR- och löneområdet till Domstolsverket. Lösningen kommer att innehålla funktioner som lönehantering, resa och utlägg, tidsredovisning, rehabilitering m.m. HRM Softwares system är modernt, säkert och flexibelt vilket väl passar den höga kravbild som myndigheterna inom som Sveriges Domstolar har. Lösningen skall vara i drift under slutet av 2020 och kommer att omfatta cirka 7000 medarbetare.

”Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera vårt HR- och lönesystem till Domstolsverket och Sveriges domstolar, som blir HRM Softwares första statliga kund. Vi ser fram emot att kunna erbjuda samma moderna och flexibla lösning som vi levererat till flera kommunala och privata verksamheter. Projektet kommer att starta inom kort och vi ser mycket fram emot ett positivt och utvecklande samarbete med Domstolsverket”, kommenterar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet med ca 7000 anställda och ett åttiotal självständiga myndigheter. Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

”HRM Softwares lösning möter de behov Sveriges Domstolars medarbetare och chefer har av ett ökat digitalt stöd i de HR- och löneadministrativa processerna” säger Anncharlott Holm, verksamhetsutvecklare HR och projektledare på Sveriges Domstolar.

Kontakt

Christian Myhrberg
VD HRM Software
070-66 111 99
christian.myhrberg@hrmsoftware.se

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se