Innehav

Advisorgruppen är en komplett redovisningsbyrå som hjälper företag och organisationer med redovisning, lön och ekonomisk rådgivning.

I verksamheten ingår Jönköpingsbostäder med inriktning mot bostadsrättsföreningar. Advisorgruppen har haft en stadigt positiv utveckling under åren de varit en del av Huset invest. Bolaget spelar en viktig roll i Huset invests utveckling genom att det fungerar som ekonomifunktion i flera av våra dotterbolag tills de nått en tillräcklig storlek för att ha egna ekonomifunktioner, samtidigt som bolaget arbetar med flertalet externa kunder i olika branscher.

Advisorgruppen erbjuder redovisnings- och lönetjänster och agerar som rådgivare till sina kunder inom allt från ekonomistyrning till bolagsbildning. De hjälper även företag under längre eller kortare perioder med outsourcade redovisningsekonomer. Inom Jönköpingsbostäder erbjuds ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar samt friköp och ombildning av hyresfastigheter.

Affärsidé

Advisorgruppen vill vara den självklara leverantören av redovisnings- och rådgivningstjänster för små- och medelstora ägarledda företag.

Styrelseordförande
Joakim Breidmer
VD
Emelie Wannerö
Medarbetare
32
Omsättning (MSEK)
33.6
Historia