Innehav

En helhetspartner inom rekrytering, interimslösningar och grupp- och ledarskapsutveckling. Ambitionen är att vara en helhetspartner inom rekrytering, interimslösningar samt grupp- och ledarskapsutveckling i södra Sverige.

Stella är resultatet av en fusion av två bolag inom Huset invest, Codeq och HR Strateg. Båda bolagen fokuserade på rekrytering och ledarskap och genom en sammanslagning skapades en starkare aktör med ett bredare erbjudande. Företaget erbjuder sina tjänster till företag i södra Sverige, framförallt i Småland och Västra Götaland. Stella erbjuder tjänster inom tre olika kompetensområden; Stella Engineering, Stella Management och Stella Leadership.

Stella Engineering är rekrytering och interim av specialisttjänster inom teknik, logistik, produktion etc. Stella Management är rekrytering och interim av chefspositioner och specialisttjänster på managementnivå. Stella Leadership erbjuder utveckling av ledare och team. I Stellas regi utbildas årligen cirka 250 ledare på olika nivåer och företaget genomför cirka 150 rekryteringsuppdrag.

Affärsidé

Stella är en långsiktig partner inom kompetensförsörjning. Detta gör vi genom rekrytering av chefer och specialister, interimslösningar, samt ledar- och grupputveckling. Som helhetspartner ser vi tillverkningsindustrin som en intressant målgrupp. Vårt fokusområde är södra Sverige.

Styrelseordförande
Joakim Breidmer
VD
Christer Johansson
Medarbetare
9
Omsättning (MSEK)
24.8
Historia