Innehav

Nytänkande lösningar för skalskydd. Target Enclosure har i nära samarbete med ett flertal företag inom såväl försvarsindustrin som säkerhetsbranschen utvecklat nytänkande lösningar för skalskydd.

Target Enclosure har i nära samarbete med framför allt Försvarsmakten, men även ett flertal företag inom såväl försvarsindustrin som säkerhetsbranschen, utvecklat innovativa lösningar för att skal- och avlyssningsskydda affärskritisk eller hemlig information. Genom en rad patenterade produkter erbjuds ett flexibelt sortiment av svensktillverkade skyddslösningar. Företaget kan idag räkna in ett stort antal företag och myndigheter bland sina kunder.

Tillverkningen sker primärt i småländska Alvesta men planen är att under 2023 även starta upp montering i Nässjö, där även Eldon Installation och HT Ställverk har sin tillverkning. Sedan 2017 är Target Enclosure ensamma på den svenska marknaden att erbjuda IT-säkerhetsskåp med de högst ställda internationella kraven för skydd mot avlyssning samt, sedan 2019, även ensamma om att ha klarat Försvarsmaktens nya krav på skalskydd och värmeavledning för IT-säkerhetsskåp. Företagets ambition är att fortsätta leda utvecklingen av skalskydd för affärskritiska IT-system och därigenom expandera verksamheten.

Target minskade sin omsättning under 2022 med 20,4 procent till 10,9 MSEK (13,7). Tillfälligt minskad efterfrågan från försvaret under inledningen av året är den största anledningen till omsättningsminskningen. Rörelseresultatet minskade till -1,6 MSEK (-0,3). Företaget hade i gengäld ett mycket starkt avslut på 2022 och kommer under nästkommande år leverera till ett flertal nya kundsegment. Där ibland flera svenska myndigheter och säkerhetsföretag.

Affärsidé

Target Enclosure skall tillhandahålla egenutvecklade, svensktillverkade säkerhetslösningar, samt tillhörande tjänster, av absolut högsta kvalitet till kunder med mycket höga krav på informationssäkerhet.

Styrelseordförande
Niclas Ekblad
VD
Per Bråkenhielm
Medarbetare
2
Omsättning (MSEK)
20.7
Historia

Target Enclosure Nyheter

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.