Vår investeringsfilosofi

Huset Investinvesterar i entreprenörsdrivna företag, där entreprenören delar våra värderingar, och brinner för för att utveckla verksamheten med oss. Vi vill att verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas och att bolaget verkar på en intressant och växande marknad.

Huset invest bygger sin verksamhet på tre kärnvärden

  • Affärsmannaskap
  • Entreprenörskap
  • Långsiktighet

Med affärsmannaskap menar vi en god kunskap om och förståelse för den marknad som våra innehav verkar på. Samt att vi har en förståelse för hur affärer bedrivs och genomförs och för att kunna skapa ett attraktivt erbjudande som skapar nytta för våra innehavs kunder. 

Våra innehav drivs av entreprenörer och ett entreprenöriellt synsätt genomsyrar vårt företagande. Vi jobbar nära och med korta beslutsvägar, beslut skall fattas nära kund och marknad och av dem som har störst förståelse för företaget och dess behov.

Långsiktighet för oss innebär att beslut inte präglas av kortsiktiga förändringar i omvärlden eller aktuell marknad. Vi strävar alltid efter att göra det som är rätt för våra verksamheter över tid.

Våra tre kärnvärden präglar också vår värdering när vi analyserar potentiellt nya förvärv. Huset invest besitter en gedigen kunskap och erfarenhet av förvärvs- och integrationsprocesser. Vi arbetar efter en strukturerad modell för att säkerställa att bolagen och dess entreprenörer känner sig trygga i förvärvsprocessen och den efterföljande integrationen.

Investeringskriterier

  • Entreprenörskap – vi vill att våra innehav skall drivas av en entreprenör som brinner för att utveckla verksamheten tillsammans med oss
  • Dela våra värderingar – vi skall ha en samsyn på hur våra kärnvärden kan utveckla verksamheten
  • Verksamheten skall ha goda möjligheter att utvecklas – skalbarhet
  • Verka på en intressant och växande marknad

Företagskultur

Då Huset invest är ett investmentbolag kan varje enskilt innehav ha en egen företagskultur. Huset invests övergripande kärnvärden skall dock genomsyra alla bolag vari Huset invest har ett ägarintresse.