Promobility rekryterar strategiska kompetenser inom mobilitet

Promobility, somför en kort tid sedan förvärvades av Simonssongruppens Investmentbolag Huset invest, fortsätter sin satsning inom mobilitetsområdet och rekryterar flera tunga profiler inom mobilitet, såsom Christer Jansson, tidigare SVP Mobility på EVRY och Johan Nilsson, tidigare VP Mobility på EVRY.

Mobila lösningar fortsätter öka, framförallt med bransch- och verksamhetsanpassade lösningar vilket skapar behov av specialistbolag inom området mobilitet. Komplexiteten att utveckla, managera och förvalta säkra och effektiva mobila lösningar kräver allt högre kompetens, vilket dagens företag får svårt att inneha på egen hand.

Promobility, ett företag som levererar marknadsledande företagstjänster för livscykelhantering av mobil telefoni med en omsättning på cirka 60 MSEK, kommer att vara navet i Huset invest nya affärsområde med fokus på mobilitet. I samband med denna satsning har bolaget gjort flera intressanta rekryteringar för att utveckla verksamheten, bland annat Christer Jansson och Johan Nilsson.

”Mobila plattformar och lösningar blir en alltmer integrerad del av företagens verksamhet, och vi ser spännande möjligheter inom området. Därför har vi valt att etablera ett nytt affärsområde, med Promobility som bas, som enbart fokuserar på mobila lösningar. Vi kommer att utveckla och växa vår mobilitetsverksamhet såväl genom nyrekryteringar som genom ytterligare förvärv”,
kommenterar Niclas Ekblad, VD Huset invest.

Christer Jansson tillträder rollen som ansvarig för affärsområdet senast 1 oktober i år. Han kommer närmast från rollen som SVP Mobility på EVRY. Johan Nilsson tillträder rollen som ansvarig för konsult och tjänsteleveranserna och kommer att fortsätta utveckla innovativa lösningar inom mobilitetsområdet. Christer och Johan har tillsammans varit drivande i att bygga upp SYSteams, sedermera EVRYs, verksamhet inom mobilitet. Behovet av ytterligare kompetenta medarbetare inom området är stort och man räknar med att nyanställa ett stort antal nya medarbetare, redan under året, som kommer att bidra till utvecklingen av mobilitetsområdet.

”Jag är väldigt glad att Christer och Johan valt att ansluta sig till Promobility och vår satsning inom mobilitet. De har båda en gedigen erfarenhet från området och ett brett kontaktnät i branschen som kommer att bidra till en positiv utveckling av vår verksamhet. Vi ser fram emot en spännande utveckling framöver”,
berättar Tom Larsson, VD Promobility.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se