Promobility: Smishingattacker ökade med 700%

I ThreatLabzPhishing Report 2022 belyses en ny trend. Allt eftersom cybersäkerhetsskydden förbättras har hackare breddat sina metoder för att lyckas med sina intrångsförsök. Metoden Smishing ökade med närmare 700% under första halvåret 2021, och ökar dessutom mer än Phishing.

Smishing är den SMS-baserade motsvarigheten till e-postens phishing. Den tekniska uppbyggnaden av SMS gör det möjligt att enkelt utge sig för att vara någon annan än den faktiska avsändaren, utan att det kan verifieras. Detta ökar meddelandets trovärdighet hos användaren – och därmed risken för angriparen att nå sitt mål. Detta anses vara en av de största skälen till smishingens ökning. Promobilitys erfarenhet från egna mätningar är att riskmedvetenheten att klicka på länkar i SMS är tio gånger högre än motsvarande phishing via E-post. Och det gäller för de verksamheter som faktiskt testar riskmedvetenheten vid Smishing-attacker, vilket de flesta faktiskt inte gör.

För att möta behovet av att enkelt kunna testa riskmedvetenheten har Promobility utvecklat en smishingtest-tjänst. Tjänsten inkluderar uppsättning av kontext, utskick till testgrupp samt sammanställning av både click-rate och conversion-rate i en rapport. Enkelt och smidigt. Och ett mycket bra underlag för fortsatt utbildning inom riskmedvetenhet i verksamheten.

Läs mer om Promobilitys Smishingtest här och ThreatLabz Phishing Report 2022.
Vill du veta mer? Kontakta Promobility