Säker informationshantering inom offentlig sektor genom Safesnap

I dagensdigitala samhälle sker allt mer dokumentation med hjälp av mobiltelefoner genom att fotografera händelser som sker. Samtidigt så har vi en rad nya och gamla lagar och förordningar att förhålla oss till, såsom t.ex. den nya dataskyddsförordningen, vilket framförallt kan vara utmanande för offentliga organisationer men numer även för privata bolag som påverkas av nya säkerhetsskyddslagen.

Genom Safesnap garanterar Promobility att den dokumentation som tas hanteras i enlighet med gällande lagar fram till organisationens lagringsyta och gensvaret från det offentliga Sverige har varit mycket positivt.

Dokumentation via foton kan inom den offentliga sektorn till exempel handla om inspektion av känsliga objekt, fotografering av elever och personal inom skolan, personal inom vård och omsorg där foton används som minnesanteckningar eller anställda inom säkerhetsområdet som dokumenterar misstänkta fordon, individer eller motsvarande. I dessa situationer är mobiltelefoner och surfplattor självklara arbetsverktyg som möter de behov som användarna har. Utöver de regler som finns kring lagring av data etc. så finns också möjligheten att molntjänster och telefoner hackas. Vissa tredjepartsappar kräver dessutom tillgång till telefonens filer och det är svårt att veta hur deras säkerhet ser ut.

”I samtal med våra kunder inom offentlig verksamhet så såg vi ett behov av en lösning där information kunde hanteras säkert och lagras på en plats förutbestämd av organisationen/företaget, därför skapade vi Safesnap”, berättar Christer Jansson, VD Promobility.

Med Safesnap kan användaren ta bilder, filmer, scanna dokument eller spela in ljud utan att filerna sparas varken lokalt i telefonen eller i molnet, istället laddas filen automatiskt upp till organisationens förutbestämda utrymme. Safesnap upplevs som den inbyggda kameraappen i telefonen, som man är van att använda, skillnaden är att användaren och organisationen har full kontroll över vart filerna tar vägen och hur lång tid de ska få finnas.

”Vi har fått enormt positiv respons på Safesnap och lösningen används redan av flera offentliga verksamheter och regioner, och efterfrågan är fortsatt väldigt hög”, avslutar Christer Jansson.

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se