Nyheter

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Dizparc, med huvudkontor i Jönköping, fortsätter sin tillväxtresa mot att bli Sveriges ledande företag inom IT och digitalisering. Den digitala omställningen har aldrig gått fortare än idag och både företag och organisationer behöver dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger för att kunna fortsätta att växa, utvecklas och framtidssäkra sina verksamheter. Förvärvet av Esatto stärker Dizparcs kompetens inom affärsutveckling och digital transformation, men också inom områden som kommunikation, design och teknisk implementation.

”När vi startade Dizparc för sex år sedan såg vi en lucka på marknaden. De flesta IT-företag centraliserade sina verksamheter till storstäder och satsade på större företag och organisationer som kunder. Dizparc fokuserar på små- och medelstora företag och vill finnas nära sina kunder geografiskt. Det innebär t.ex. att vi i Småland ännu så länge har kontor i Jönköping, Anderstorp, Värnamo, Växjö och Kalmar. Vi upplever att vårt synsätt är uppskattat av kunderna, och vår tillväxt är också ett kvitto på att vi är på rätt väg”, kommenterar Niclas Ekblad, Styrelseordförande i Dizparc och VD på Huset invest.

Dizparc har sedan starten vuxit till drygt 330 medarbetare med kontor på cirka 12 orter i Sverige, samt i Indien. Dizparc har Huset invest som huvudägare, men entreprenörer och medarbetare på de olika orterna är också delägare i företaget. Målsättningen är att vara Sveriges ledande företag inom IT och digitalisering och då krävs det att Dizparc fortsätter att växa, såväl genom nyrekryteringar som förvärv.

”Vårt mål för Dizparc står fast, och för att lyckas med den så ser vi en kraftig tillväxt framför oss. Idag är vi cirka 50 medarbetare i Jönköping, men vi bör växa till minst det dubbla här, samtidigt som vi skall etablera oss på fler orter och växa på de orter där vi redan finns. Vi kommer att fortsätta att förvärva bolag som är intressanta och passar in i Dizparcs kultur och värderingar, samtidigt som vi har en hög tillväxttakt i befintliga verksamheter”, avslutar Niclas Ekblad.


Huset invest är ett investmentbolag med rötterna i Jönköping. Vår målsättning är att tillsammans med grundare och entreprenörer var den bästa ägaren till små- och medelstora företag och utveckla dessa tillsammans med de som driver dem. Vi investerar främst i svenska verksamheter med god tillväxt- och utvecklingspotential för att ta en ledande position på sin marknad. Vi har en långsiktig syn på alla våra beslut och ser vårt ägande som livslångt. Huset invest består idag av 11 innehav med cirka 850 medarbetare i branscher som t.ex. IT, El & belysning samt Convenience.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Westal förvärvar belysningsföretaget Ledolight och etablerar sig i Alingsås

Westal fortsätter med sin höga tillväxt och förvärvar belysningsföretaget Ledolight. Förvärvet innebär att Westal, med visionen om att bli en komplett belysningsleverantör, utvidgar sitt redan breda produktutbud med nöd- och utrymningsarmaturer.

– Det känns både roligt och spännande att få göra ett förvärv och att se Westal växa vidare. Vi ser stor potential i detta produktsortiment och det ska bli intressant att kombinera Ledolights produktion med den vi redan har här i Bankeryd. Vi ser mycket fram emot ytterligare en spännande resa, denna gång med Ledolights tidigare vd/ägare Dennis och hans gäng”, kommenterar Frida Alexandersson, vd på Westal AB.

Sedan start har Westal värnat om sin roll i att stödja den svenskproducerande marknaden – varvid förvärvet av Ledolight blir ytterligare ett steg i samma riktning. Genom att utöka sortimentet av svenskproducerade armaturer stärker inte bara Westal sin position som en av Sveriges ledande belysningsleverantörer, utan främjar även det hållbarhetsarbete som ligger Westal varmt om hjärtat.

Förutom ett utökat sortiment innebär förvärvet att Westal även etablerar sig i Alingsås. Ledolight besitter en mycket hög verksamhetskompetens inom nöd- och utrymningsarmaturer och tillför en gedigen erfarenhet och kunskap om svensk produktion.

Kontakt

Frida Alexandersson
Tel:  0733-10 67 00
Mail: frida.alexandersson@westal.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc förvärvar Rationell IT och expanderar till Linköping

Dizparc fortsätter sin offensiva tillväxt och förvärvar Rationell IT. Genom förvärvet etablerar sig Dizparc i Linköping och utvecklar företagets kompetens inom verksamhetsnära IT. Förvärvet är ytterligare ett led i att bli en nationell aktör vars målsättning är att stödja små- och medelstora företag i Sverige att utveckla sina digitala möjligheter.   

Digitaliseringen innebär en stor förändring för såväl samhället i stort som för dagens företag. Förutsättningarna för hur affärer görs har förändrats, digitaliseringen har inneburit att interaktionen mellan företag har utvecklats och här spelar affärssystemet en viktig roll tillsammans med t.ex. e-handel och nya kommunikationslösningar. Genom en väl fungerande lösning där flera system samspelar kommer dagens företag att vara konkurrenskraftiga även imorgon.

”Dizparc är idag en av de ledande leverantörerna av digitala lösningar till små- och medelstora företag på den svenska marknaden. Genom förvärvet av Rationell IT stärker vi den positionen ytterligare. Deras kompetens inom bland annat affärssystemet Pyramid, tillsammans med den kompetens som finns inom Dizparc, gör att vi blir en av de ledande aktörerna inom området i Sverige. Dessutom får vi en etablering i Linköpingsområdet, en spännande marknad med stor utvecklingspotential”, kommenterar Andreas Blåeldh, VD Dizparc.

Rationell IT, med drygt 20 medarbetare och närmare 25 års erfarenhet inom IT-branschen, erbjuder sina kunder ett gediget kunnande inom såväl affärssystem som anpassade lösningar och verksamhetsanalyser. De arbetar nära sina kunder i verksamhetsutvecklande projekt och drivs av att skapa nya digitala lösningar som för kundernas verksamhet framåt. Rationell IT:s kompetens inom affärssystemet Pyramid kommer att bidra positivt till Dizparc, och Dizparcs kompetens inom bland annat moderna molnlösningar kommer att bidra positivt till Rationell IT:s närmare 80 kunder.

”Dizparcs värderingar och synsätt på hur man driver företag gjorde att vi snabbt kände att det här var rätt väg för oss. Genom Dizparc får Rationell IT en möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling något vi är väldigt laddade för. Vi får dessutom tillgång till stor kompetens och erfarenhet inom en rad produkter och tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder, vilket jag tycker är väldigt positivt. Våra medarbetare kommer också in i ett större sammanhang vilket kommer att bidra positivt till deras såväl som företagets utveckling, säger Dag Johansson, VD Rationell IT.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Dizparc förvärvar Everest Business Solutions och etablerar sig i Göteborg

Dizparc fortsätter sin tillväxt och förvärvar Everest Business Solutions. Genom förvärvet stärker Dizparc sitt verksamhetsnära erbjudande, Everest är ytterligare en bit i Dizparcs strategi att stödja den svenska SME-marknaden i att förverkliga sin digitala potential. Samtidigt innebär förvärvet att Dizparc etablerar sig i Göteborg. 

Dagens företag står inför nya utmaningar i och med digitaliseringens intåg, gårdagens affärslogik fungerar inte på samma sätt idag. I vår allt mer digitaliserade omvärld kommer affärssystemet utan tvekan att spela en viktig roll om företagen skall vara fortsatt konkurrenskraftiga. Genom att utveckla användningen av sitt affärssystem kan företag förbättra sina beslutsunderlag och bli än mer konkurrenskraftiga.

”Genom förvärvet av Everest stärker Dizparc sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av digitala lösningar till små- och medelstora företag och organisationer. Att få stöd i sin utveckling och därigenom vara fortsatt konkurrenskraftiga är viktigt för våra kunder. Everest kommer att bidra med ett gediget kunnande inom Business Central, vilket kommer att bidra positivt till Dizparc och Dizparcs kunders utveckling. Genom Everest så etablerar sig Dizparc också i Göteborg, en strategiskt viktig geografi för oss”, kommenterar Andreas Blåeldh, Dizparc.

Everest besitter en mycket hög verksamhetskompetens i kombination med en gedigen erfarenhet och kunnande om affärssystemet Business Central. Deras affärsmodell där de arbetar nära sina kunder över tid och bidrar till deras utveckling över tid ligger nära Dizparcs, vilket gör att man ser tydliga synergier och samverkansmöjligheter tillsammans. Everest har idag närmare 25 medarbetare, och bland kunderna kan nämnas Vagabond, Kicks och Adapteo.

”När vi träffade Dizparc så kände vi snabbt att vi delade samma värderingar och synen på utveckling av såväl kunder som företag. Genom Dizparc får Everest tillgång till stor kompetens och erfarenhet om hur man utvecklar ett företag att ta nästa steg på sin utvecklingsresa, något vi på Everest ser fram emot att göra tillsammans med Dizparc. Att den bredd som Dizparc har i from av kompetens och erbjudande också kommer att komma våra kunder till gagn ser vi som något väldigt positivt”, säger Jonas Carlberg på Everest.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Stormtrivsgruppen stärker närvaron på höglandet och förvärvar Höglandet Städ

Stormtrivsgruppen, med mer än 20 års erfarenhet av privat- och företagsstäd, förvärvar Höglandet Städ och stärker därmed sin närvaro i småländska höglandet. Förvärvet är en del av en offensiv tillväxtplan för Stormtrivsgruppen som räknar med en kraftig tillväxt de närmaste åren.

Stormtrivsgruppen som består av verksamheter i Borås, Jönköping, Linköping och Ulricehamn grundades för mer än 20 år sedan och har sedan dess strävat efter att erbjuda företag en ren och fräsch arbetsplats och privatkunder en enklare vardag med tid över till annat. Företaget planerar för en kraftig tillväxt de närmaste åren och förvärvet av Höglandet Städ är en pusselbit i planerna.

”Vi upplever en kraftig tillväxt på servicemarknaden, såväl företag som privatpersoner vill ha hjälp av en seriös aktör som kan bidra till att förenkla deras vardag. Stormtrivsgruppen har en gedigen erfarenhet av att leverera städtjänster till såväl företag som privatpersoner, och denna erfarenhet använder vi för att fortsätta att bygga ett serviceföretag av högsta klass. Genom förvärvet av Höglandet städ och etableringen i Nässjö tar vi nästa steg på vår tillväxtresa, en resa som bara har börjat”, säger Pierre Adolfsson, koncernchef Stormtrivsgruppen.

Höglandet städ har närmare 70 medarbetare och genom förvärvet växer Stormtrivsgruppen till att omfatta drygt 300 medarbetare på fem orter. Höglandet städs dotterbolag i Jönköping blir fortsatt en del av Stormtrivs Jönköping. Stormtrivsgruppens ambition är att erbjuda hela deras tjänsteutbud till Höglandet Städs kunder och därigenom skapa en än mer positiv kundupplevelse för Höglandet Städs kunder.

”Jag är glad att Höglandet Städ blir en del av Stormtrivsgruppen, och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla företaget tillsammans med dem. Jag, tillsammans med våra medarbetare, skall fortsätta att leverera tjänster av högsta klass till våra kunder, men nu med möjligheten att erbjuda ett ännu bredare utbud”, säger Martin Adamson, VD Höglandet Städ.

”Vi är stolta och glada över att Höglandet Städ har valt att bli en del av Stormtrivsgruppen. Genom Höglandet Städ tar vi en ledande position på höglandet. Deras starka branschkunnande i kombination med deras marknadsnärvaro kommer att bidra positivt till Stormtrivsgruppens utveckling, och jag ser fram emot en fortsatt spännande resa tillsammans”, avslutar Pierre Adolfsson.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Huset invest förstärker affärsområdet HR och rekrytering genom förvärvet av Codeq

Huset invest förstärker affärsområdet HR och rekrytering genom förvärvet av Codeq. Genom förvärvet stärker Huset invest sitt erbjudande inom HR-tjänster, rekrytering och kompetensförsörjning ytterligare.

Huset invest, Simonssongruppens investmentbolag, har offensiva planer och räknar med en kraftig tillväxt de närmaste åren. Nu har företaget förvärvat Codeq, som ett led i att växa inom HR och rekrytering. Sedan tidigare finns HR-strateg, med fokus på grupp/ledarutveckling, rekrytering och interimslösningar, bland innehaven.

”Sättet på hur vi arbetar och vilka kompetenser ett företag behöver förändras snabbt, det gör att vi ser ett ökat behov av tjänster inom rekrytering, interimslösningar och kompetensförsörjning. Genom förvärvet av Codeq utökar vi vår kompetens och konkurrenskraft inom området. Många företag i regionen samarbetar gärna med en lokal aktör med god kännedom om marknaden”, kommenterar Niclas Ekblad, VD Huset invest.

Codeq har funnits sedan 2005 och har som målsättning att vara en stark helhetsleverantör inom rekrytering, uthyrning/interim och ledarutveckling där man framförallt är specialiserade mot tekniker, ingenjörer och ledare. Bolaget har sitt huvudkontor i Jönköping men finns även representerande i Värnamo och Falköping.

”Vi har haft en positiv utveckling i vårt innehav HR-strateg där vi tagit en stark position på Jönköpingsmarknaden inom områden som ledarrekryteringar och interimslösningar. Det känns spännande och ett naturligt steg att vi tillsammans med Codeq och HR-strateg spänner bågen ytterligare och bygger ett bolag redo att ta nästa steg i sin utveckling. Ett bolag där vi erbjuder tjänster inom rekrytering, ledarutveckling och interimslösningar till företag i Jönköping och GGVV-området”, fortsätter Niclas Ekblad.

”Vi är glada över att ta nästa steg i Codeqs utveckling och bli en del av Huset invest. Med Huset invest i ryggen ser vi mycket positivt på framtiden och är övertygade om att denna förändring på alla sätt kommer att bli långsiktigt bra och värdeskapande för alla, särskilt för kunderna. Deras erfarenhet och kompetens av företagsbyggande kommer att bidra positivt till Codeq. Genom det framtida samarbetet med HR-strateg kommer vi att bli en ännu starkare aktör i regionen vilket vi ser fram emot”, säger Christer Johansson, VD på Codeq.

”HR-strateg strävar efter att vara en helhetsleverantör där vi stöttar våra kunder med allt inom HR, grupp/ledarutveckling, Interim Management och Rekrytering. Genom samarbetet med Codeq ser vi stora möjligheter att ytterligare fördjupa vårt erbjudande vilket gynnar såväl våra kunder som kandidater”, säger Joakim Skirhammar, VD på HR-strateg.

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Nyheter

Huset invest förvärvar Promobility som verkar över Sverige & omsätter cirka 60 MSEK

Huset invest, Simonssongruppens investmentbolag, förvärvar Promobility och etablerar därigenom ett nytt affärsområde, mobilitet. Promobility är en helhetsleverantör av mobila lösningar till större företag. Företaget verkar över hela Sverige och omsätter cirka 60 MSEK.

Användningen av mobila lösningar ökar, både i omfång och i komplexitet då våra arbetsplatser blir allt mer digitala. För företag kan utmaningen vara en säker hantering av mobila enheter eller att säkerställa att rätt appar finns tillgängliga för kunder och medarbetare. Promobility har tagit en ledande roll på den svenska marknaden med sin lösning för effektiv hantering av mobilitet. ”I Promobility ser vi ett företag med en stor potential. Marknaden för den här typen av tjänster växer kraftigt och mobila enheter blir den naturliga källan till allt mer information och blir därför en viktig del av ett företags processer. Genom förvärvet etablerar vi också ett nytt affärsområde inom Huset Invest, ett område som vi har som ambition att växa ytterligare. I Promobility har vi fått en bra grund för vår mobila satsning”, kommenterar Niclas Ekblad, VD Huset Invest.

Promobility har funnits på den svenska marknaden i cirka tio år och levererar marknadsledande företagstjänster för livscykelhantering av mobil telefoni, t.ex. förkonfigurering av mobila enheter för att vara anpassade efter respektive kunds behov, administration av hårdvaran samt säker återvinning av enheterna. Bland kunderna kan nämnas Attendo AB, Tyréns AB och Stampen Media Group.

”VI har haft en spännande resa med Promobility under våra första tio år, men nu är vi redo att ta nästa steg. I Huset Invest har vi funnit en ägare som delar vår syn på företagsamhet och som har en långsiktig syn på sitt ägande. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Promobility tillsammans med dem”,
säger Tom Larsson, VD Promobility.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tom Larsson, VD Promobility
Telefonnummer: 08-12013402
E-postadress: tom.larsson@promobility.se

Senaste nyheterna

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Huset invest startar nytt investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet

Huset Invest har sedan starten vuxit kraftigt och startar nu, tillsammans med Ulf Rostedt och Samuel Wingren, ett investmentbolag med inriktning mot industrisegmentet.

Café Bar gör stor hållbarhetssatsning – Dvini ger liv åt gamla kaffemaskiner

Visionen är att bli Sveriges mest hållbara och innovativa kaffeföretag. Bolaget inleder det nya året med att lansera nästa stora satsning: varumärket Dvini.

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.