Innehav

Dizparc är en ledande aktör som stödjer små- och medelstora företag och organisationer på deras digitaliseringsresa, med fokus på Digitala Upplevelser, Moln och Infrastruktur, Insikter & Lösningar samt Cybersäkerhet.

Dizparc grundades av Huset Invest tillsammans med fler entreprenörer år 2016 och har idag vuxit till drygt 300 medarbetare från Umeå i norr till Malmö i söder. Dizparc har även verksamhet i Polen och Indien. Genom ett gediget verksamhetskunnande i kombination med kunskap om nya tekniska lösningar hjälper Dizparc företag att ta nästa steg i sin digitala utveckling. Oavsett vilken utmaning kunden står inför, finns Dizparcs konsulter redo att stödja digitaliseringsresan med kundlöftet att vara en partner för framgång.

Dizparc är ett kundnära företag som förstår sina kunders verksamheter och som finns nära dem geografiskt för att kunna bidra till utveckling på bästa sätt. Genom en kombination av gediget verksamhetskunnande och de möjligheter som finns inom IT och digitalisering skapas lösningar som bidrar positivt till kundernas utveckling. Företaget är bland annat verksamt inom områden som affärsutveckling och processkartläggning och lösningsområden som till exempel BI, ERP, applikationer, e-handel, webbutveckling, design samt moln/infrastruktur.

Lokal närvaro, mångsidigt tjänsteutbud, ett starkt verksamhetskunnande samt flexibilitet för både medarbetare och kunder präglar Dizparc. Prestigelöshet och en bra kultur genomsyrar bolaget och främjar en samarbetsvillig miljö, som har bevarats från företagets start med 10 medarbetare till dagens över 300. Inspiration och lärande är centralt för företaget, som erbjuder en plattform för att dela insikter och lära sig av varandra för att främja samarbete mellan bolag och partners. Detta görs genom varierande mötesformat som lunch-and-learn-sessioner och webbinar.

Framtidsutsikter

Dizparc ser en spännande framtid framför sig och strävar efter att växa till en strategisk partner för befintliga och nya kunder. För att nå målet planerar företaget att etablera fler Dizparc-företag på platser där de redan är verksamma och även hitta nya geografiska områden. Företaget har en offensiv tillväxtagenda och planerar att växa på såväl befintliga verksamheter och orter som genom förvärv.

”Vi har en tydlig bild av vilken typ av företag vi vill förvärva kopplat till hur de passar in i våra fyra verksamhetsområden. Vi har också en tydlig modell för hur vi integrerar förvärven när de blivit en del av Dizparc vilket gör att vi står väl rustade för att nå våra höga tillväxtmål”, säger Andreas Blåeldh, VD för Dizparc.

Samarbetet med Huset Invest

Samarbetet med Huset Invest är viktigt för Dizparc. Huset är en aktiv ägare till företaget och samarbetet präglas av öppenhet och flexibilitet för att utveckla Dizparc att ta nästa steg. Tillgången till Husets nätverk är värdefull för personlig och företagsmässig utveckling.

”Samarbetet med Huset Invest fungerar som en entreprenörplattform där man kan samarbeta kring olika frågor och dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns inom koncernen” säger Andreas Vd på Dizparc.

Affärsidé

Dizparc digitaliserar hela Sverige och hjälper små- och medelstora företag & organisationer att förverkliga sin fulla potential med framtiden i sikte.

Styrelseordförande
Niclas Ekblad
VD
Andreas Blåeldh
Medarbetare
299
Omsättning (MSEK)
369.5
Historia

Dizparc Nyheter

Dizparc har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare

Huset investägda Dizparc, med huvudkontoret i Jönköping har sedan starten för sex år sedan vuxit till drygt 330 medarbetare. En tillväxt som är en kombination av nya anställning såväl som förvärv. Det senaste i raden av förvärv som bidragit till tillväxten är Esatto, en digital byrå med verksamhet i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

Dizparc fokuserar på stabila partnerskap & långsiktiga relationer på Höglandet

Nu satsar Dizparc på att utvidga sin verksamhet i Småland ytterligare genom att etablera sig på Höglandet. I spetsen för satsningen finns Mikael Undfors som är ansvarig för att driva nyetableringen och med sig har han god hjälp av flera kollegor, bland annat Jönköpingskontorets säljare, Viktor Svenningsson.

Dizparc satsar vidare och vässar sitt erbjudande inom Cybersäkerhet

IT-koncernen Dizparc fortsätter sin expansion och introducerar nu en ny vertikal i form av Cybersäkerhet i sin redan breda erbjudandeportfölj. I samband med detta skyltar nu Karlstadsbolaget Promobility om till Dizparc Secured.

Dizparc lyfter uppföljningen hos Polarbröd med en beslutstödslösning

I efterdyningarna av branden vid Polarbröds bageri i Älvsbyn för drygt två år sedan kom Polarbröd tillbaka starkare, mer hållbara och lite klokare. Under branden gick Polarbröds befintliga BI system bokstavligen upp i rök och nu satsar Polarbröd på en framtidssäkrad, hållbar och molnbaserad beslutstödslösning.