Innehav

HRM Software utvecklar smarta och effektiva HR- och lönelösningar genom att erbjuda ett modernt och anpassningsbart system, vilket riktar sig mot större privata organisationer samt offentliga verksamheter.

HRM Software är en av Huset invests tidiga investeringar och vi har en lång historia tillsammans där verksamheten tagit stora steg mot att bli den ledande leverantör av HR- och lönesystem som den är idag. Sedan starten har företaget vuxit kraftigt och hanterar idag mer än 120 000 löner varje månad, för en rad av Sveriges företag och organisationer.

HRM:s system är byggt för de som vill ha ut mer av sitt HR- och lönearbete. Genom en ökad grad av automatisering av löneprocessen, med hjälp av bl.a. RPA (Robotic Process Automation), kan lönearbetet ske mer jämnt över månaden. Detta underlättar för de som arbetar med HR- och lön då de undviker den mer traditionella ”lönepuckeln” i slutet av månaden.

Lösningen är mobil och som organisation kan du ge en anpassad access, inte bara för de som arbetar med lön eller HR, utan även för medarbetare och chefer. Systemet täcker i princip hela HR-processen, från anställning, till utveckling och lön. Oavsett vilken typ av företag eller organisation som avses, erbjuder HRM en heltäckande och flexibel lösning. Inte nog med att systemet kan anpassas efter kundens behov och önskemål, det kan också kompletteras med en rad påbyggnadslösningar, alltifrån integrationer till andra system till helt kundunika lösningar, till exempel integrationer mot andra typer av HR-system eller framtagande av utdata till BI-verktyg.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för HRM är ljusa. Ambitionen är att fortsätta att växa, såväl mot företagssidan som kommunmarknaden och annan offentlig verksamhet. Vi upplever en efterfrågan och ett behov av det flexibla HR- och lönesystem som HRM erbjuder.

Lösningen fortsätter också hela tiden att utvecklas, HRM är lyhörda för kundernas önskemål om utökad och fördjupad funktionalitet och tar med dessa önskemål i den fortsatta utvecklingen av systemet. T.ex. kommer HRM att utveckla erbjudandet inom analys av KPI:er relaterade till HR-området. Informationen finns redan i systemet, och genom att analysera och dra slutsatser ur de nyckeltal som finns, så kan kunder arbeta allt mer förebyggande inom HR- och personalområdet, vilket är väldigt positivt.

HRM kommer också att fortsätta utvecklingen av AM-affären samtidigt som man breddar konsultaffären för att ytterligare kunna stötta kundernas utveckling inom HR- och löneområdet.

HRM-familjen

HRM präglas av ett öppet klimat där medarbetarna drivs av att vara med och utveckla nya lösningar till företagets kunder. Genom ett nära samarbete mellan medarbetare och kunder skapas mervärden som kommer såväl kunderna som HRM till gagn. Huset invest ser positivt på HRM:s framtidsutsikter, där vi tror på en fortsatt god efterfrågan på HRM:s tjänster och den breddning av erbjudandet som ligger i utvecklingen framöver. Att ta en större del inom HR-området hos företagets kunder är en viktig kugge i att utveckla HRM till att bli Sveriges ledande företag inom HR- och lönesystem, ett arbete som Huset är med och driver.

”Samarbetet med Huset Invest har varit en betydelsefull del av vår utveckling. De bidrar med kompetens och erfarenhet för att HRM skall stärka sin marknadsposition och utveckla sitt erbjudande, för att därigenom bli ett av Sveriges starkaste företag inom HR- och lönesystem”, säger Thobias Dencker.

Med en utveckling som innefattar såväl nya marknader som ett bredare erbjudande går HRM en spännande framtid till mötes.

Affärsidé

Vi ska tillhandahålla innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet baserad på modern teknik som förbättrar det dagliga HR- och lönearbetet. Våra lösningar ska också stödja affärskritiska HR-processer, samt tillsammans med partners, bidra till att utveckla och bibehålla våra kunders konkurrenskraft.

Styrelseordförande
Niclas Ekblad
VD
Thobias Dencker
Medarbetare
65
Omsättning (MSEK)
101.4
Historia

HRM Software Nyheter

HRMS Softwares nya VD drivs av att skapa nya möjligheter hos kund

Thobias Dencker tillträdde som VD för HRM Software i januari och kommer närmast från rollen som Försäljningschef på Sogeti. Sedan millenniumskiftet har Thobias innehaft en rad ledande roller i olika företag, med den gemensamma nämnaren att alltid vilja bidra till utveckling hos kund.

Storbank i Sverige väljer HRM Software som sitt effektiva nya HR- och lönesystem

Idag kan vi stolt meddela att en av Sveriges största banker valt Hrm Software och att bankens 8000+ anställda kommer att få sin lön genom HRM.

Gislaveds kommun väljer HRM Software som strategisk lönepartner

Gislaveds kommun har under 2020 genomfört en offentlig upphandling där kommunen sökte en partner som kunde leverera en helhetslösning för deras HR-processer.

Svenska kyrkan väljer HRM Software för ett modernt och säkert lönesystem

Svenska kyrkan som är en av Sveriges största organisationer, har valt HRM Softwares HR och lönesystem när de satsar på en ny och modern lösning för sina medarbetare. Införandet av den nya lösningen startar under 2021 och avtalet löper över 4 år.