Innehav

Stormtrivsgruppen är ett städ-och serviceföretag med etableringar på flera orter i södra Sverige, och under flera varumärken.

I företagsgruppen finns också en hemtjänstverksamhet i Jönköpingsområdet. Stormtrivsgruppen är en företagsgrupp med mer än 20 års erfarenhet av städ- och servicebranschen. Företaget startade i Jönköping men bedriver idag verksamhet i, utöver Jönköping, Borås, Linköping, Nässjö och Ulricehamn. Företaget riktar sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer, där företagssidan står för huvuddelen av verksamheten.

Tjänsterna som erbjuds är bland annat hemstäd, företagsstäd samt en rad specialisttjänster såsom till exempel fönsterputs, fasadtvätt & takbehandling, flyttstäd, byggstäd och trädgårdstjänster. Inom Stormtrivsgruppen finns också en hemtjänstverksamhet vilken erbjuder trygg hemtjänst som utförs av kunniga medarbetare i Jönköpingsområdet.

Affärsidé

Genom att bygga en företagsgrupp inom städ- och servicesektorn som baseras på hög kompetens inom området och en stark drivkraft hos ledare och medarbetare skall vi vara alternativ som både attraherar entreprenörer, medarbetare och kunder i högre grad än övriga aktörer inom vårt marknadsområde.

Styrelseordförande
Niclas Ekblad
VD
Pierre Adolfsson
Medarbetare
285
Omsättning (MSEK)
170.9
Historia

Stormtrivsgruppen Nyheter

Ägarförändringar i Stormtrivsgruppen efter Huset Invest förvärv

Huset invest förvärvar den återstående delen av Stormtrivsgruppen av företagets grundare Åsa Storm och Thomas Bergström.

Stormtrivsgruppen stärker närvaron på höglandet och förvärvar Höglandet Städ

Stormtrivsgruppen, med mer än 20 års erfarenhet av privat- och företagsstäd, förvärvar Höglandet Städ och stärker därmed sin närvaro i småländska höglandet. Förvärvet är en del av en offensiv tillväxtplan för Stormtrivsgruppen som räknar med en kraftig tillväxt de närmaste åren.

Stormtrivs satsar på fortsatt tillväxt de kommande åren med förvärv & fler anställda

Stormtrivs, som grundades i Jönköping, har sedan starten haft en stark tillväxt. En tillväxt som skall öka de kommande åren då företaget planerar för flera förvärv såväl som ett stort antal nyanställningar, i Jönköping men också på andra orter. Som ett led i detta genomförs också en ledningsförändring i Stormtrivs.

Det här gör Stormtrivs i samband med covid-19 för att du ska känna dig trygg

På Stormtrivs gör allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss som leverantör. Våra kunders och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av covid-19 noga följt händelseutvecklingen.