Innehav

Enkla och skalbara lösningar för laddning av elfordon. Zimpel Charging är Huset invests senaste start up, som startades förra året. Företaget erbjuder enkla och skalbara helhetslösningar för laddning av elfordon.

Genom Huset invest och dess innehav har vi kombinerat erfarenhet inom elstyrning, fastighetsutveckling och paketering av IT-tjänster. Detta har resultetat i en lösning som förenklar vardagen för företag och organisation.

Zimpel Charging erbjuder en investeringsfri paketering där man istället betalar en fast månadskostnad som inkluderar analys, installation, hårdvara, mjukvara, driftsavtal och försäkring. På så sätt har en lösning skapas som ger användaren en unik bekymmersfrihet.

Vi ser stora möjligheter till expansion för Zimpel Charging de kommande åren. Zimpel Charfing ökade sin omsättning med 154,6 procent under 2022 till 2,5 MSEK (1,0). Rörelseresultatet minskade till -2,4 MSEK (-1,6). Flera inbrytningsaffärer genomfördes under slutet av 2022, och vår bedömning är att det osäkra marknadsläget skapar möjligheter för företaget i form av t.ex. bostadsrättsföreningar som vill få kontroll på sina kostnader vilket Zimpel Chargings lösning medger.

Affärsidé

Zimpel Solutions erbjuder smarta och skalbara helhetstjänster till företag och organisationer som är i behov av att utveckla sin fastighet med smarta laddlösningar för elfordon.Med våra unika affärsmodeller förenklas och förbättras besluten kring hållbara miljöfrågor och framtidens fastighetsutveckling.

Styrelseordförande
Niclas Ekblad
VD
Oktay Cimen
Medarbetare
2
Omsättning (MSEK)
2.9
Historia

Zimpel Solutions Nyheter

Zimpel Charging tecknar samarbetsavtal med Tosito & levererar laddlösningar i Habo

Zimpel Charging, som erbjuder helhetstjänster inom laddsystem för elfordon tecknar strategiskt samarbetsavtal med fastighetsbolaget Tosito och levererar laddlösningar till ett område med 800 lägenheter i Kärnekulla, Habo.

Huset invest startar verksamhet som erbjuder laddning av elfordon som tjänst

Huset invest startar ett nytt bolag, Zimpel Solutions, vars affärsidé är att förenkla och förbättra beslutstagandet för företag och organisationer som vill bidra till ett fossilfritt samhälle genom att investera i laddinfrastruktur för elfordon. Många kunder efterfrågar en enklare lösning än vad som finns på marknaden i dagsläget, ett behov som Zimpel Solutions möter genom en unik tjänstepaketering i abonnemangsform.