Zimpel Charging tecknar strategiskt samarbetsavtal med Tosito och levererar laddlösningar för 800 lägenheter i Kärnekulla i Habo

Zimpel Charging,som erbjuder helhetstjänster inom laddsystem för elfordon tecknar strategiskt samarbetsavtal med fastighetsbolaget Tosito och levererar laddlösningar till ett område med 800 lägenheter i Kärnekulla, Habo.

De senaste 12 månaderna har antalet laddbara bilar ökat med 85% i Sverige. Idag finns det drygt 245 000 laddbara bilar, år 2030 räknar man med att det kommer att finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Behovet av enkla och effektiva laddstationer kommer att öka kraftigt framöver.

Tosito är ett av de ledande fastighetsbolagen i regionen och har höga tillväxtambitioner framöver. En av deras målsättningar är att göra Kärnekulla i Habo till en av de laddtätaste orterna i landet, vilket innebär att laddlösningar skall levereras till ett område om 800 lägenheter.

Zimpel Charging, som är strategisk samarbetspartner till Tosito, kommer att leverera laddlösningarna till Tositos fastigheter, ser en kraftigt ökande efterfrågan på deras lösningar.

Zimpel Charging erbjuder en paketerad laddlösning i abonnemangsform vilket gör att bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare inte behöver fundera över komplexa frågor som teknikval, finansiering, drift etc. T ex kan en bostadsrättsförening och dess boende ladda sina bilar i en flexibel och skalbar tjänst där allt från hårdvara till drift och övervakning ingår.

Det är glädjande att Tosito som är ett fastighetsbolag med hållbarhet i fokus väljer att använda Zimpel Chargings lösning som ett led i att göra Kärnekulla/Habo till det laddsmartaste området i landet. Vår modell bygger på enkelhet och flexibilitet där slutanvändarens behov är grundstenen i tjänsten. Marknaden för elbilar växer lavinartat och det är därför extra viktigt att leverera en långsiktig och skalbar lösning som täcker alla behov oavsett om det är en bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet. Genom våra tjänster inom laddsystem adderar vi ett mervärde till Tosito och gör dem till en attraktiv fastighetsutvecklare och samhällsbyggare, berättar Oktay Cimen, VD Zimpel Solutions.

Vårt mål är att göra Kärnekulla i Habo till en av de laddtätaste orterna i landet. Det känns verkligen roligt att kunna genomföra denna satsning tillsammans med Zimpel. Zimpel Charging tar ett helhetsgrepp kring våra utmaningar med laddinfrastruktur för elbilar oavsett om det gäller kommersiella fastigheter, bostadsrättföreningar eller publika områden säger Tommy Fritz, VD Tosito

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se