Så här hanterar Café Bar covid-19

Att duoch dina kollegor kan känna er trygga med oss som leverantör av företagscafé och kaffemaskiner är väldigt viktigt för oss! Därför vill vi med anledning av covid-19(coronaviruset) informera er om att vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster, en perfekt kopp varje gång.

Så minskar vi risk för smitta tillsammans

Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer och agerar i enlighet med dem och därtill gör vi egna åtgärder.

För att minska/förhindra spridning:

  • Vi skyddar oss själva genom att hålla god handhygien: tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta och tillräckligt länge (minst 20 sek per tvätt), använda handdesinfektion om tvätt möjligheter saknas.
  • Host- och nysetikett – nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. ​
  • Undvika att röra vid ansikte eller ögon​
  • Vi följer UD och Folkhälsomyndigheten gällande medarbetare som varit utomlands
  • Vi stannar hemma vid minsta symptom av sjukdom.
  • Vi minimerar fysiska möten och ersätter med digitala där det är möjligt.
  • Vi minimerar våra resor, både utomlands- och inrikesresor.
  • Vi uppmanar våra besökare som vistas i våra lokaler att samarbeta och följa våra rekommendationer.

Kundkontakter som normalt

Vår ambition är att ge samma service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter och besök hos er efter situationen. Vilket kan betyda att vi levererar ingredienserna vid entrén för att minimera kontakt. Rengöring av kaffemaskinen är viktigt för att få en perfekt kopp, på www.cafebar.se/service hittar ni instruktionsfilmer av hur rengöring av kaffemaskinen går till och avhjälp vid eventuella fel.

Leveranser

För närvarande fungerar alla leveranser som planerat, även om viss import tar några dagar längre tid än vanligt på grund av situationen. Café Bar Sverige AB följer utveckling och rekommendationer kopplat till coronaviruset, och vidtar nödvändiga och proportionerliga åtgärder.

Vad kan du som kund göra?

  • Fortsätt dricka gott kaffe.
  • Önskar du ändra leveransen av ingredienser, som färre besök, kontakta: kundservice@cafebar.se

 

För allmän information om covid-19, gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

 

Ta hand om dig och dina kollegor!

Varma hälsningar,

Johan Werneskog VD

Café Bar Sverige AB

Camilla Erixon Affärsutveckling, marknad & kommunikation 070 308 93 40 camilla.erixon@husetinvest.se